14 Aralık 2017

Türk Eğitim Vakfı Edisyon Şirketi Daveti İhale Duyurusu


Tüm malvarlığını Vakfımıza ve TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan, değerli sanatçımız Zeki Müren’i eserleri, görselleri vb. telif konusu unsurlarının; haklarının korunması, hukuki süreçlerinin takibi, kullanımından doğan teliflerin takibi, meslek birliklerine bildirilmesi, kullanımlarının artırılması ve tüm bu takibin bilirkişiler nezdinde ve diğer sanatçıların da haklarını koruyan, lisanslama faaliyetlerinin profesyonelce yürütülmesi için edisyon şirketi arayışımız mevcuttur.

Başlattığımız seçim sürecine dahil olmak isteyen edisyon şirketleri davet usulü ile Kurumsal İletişim Birimi denetiminde kabul edilecektir.

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda shortlist’e seçilen ajanslar Kurumsal İletişim Birimi tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

Söz konusu davet için ihaleye katılmak isteyen ajansların tekliflerini 29.12.2017 tarihine kadar aozatalay@tev.org.tr veya zsulun@tev.org.tr  mail adresi üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz.

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.