30 Mart 2018

Türk Eğitim Vakfı Eğitim Programı Hizmeti Alım İşi


Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlük ve Şube çalışanları için  “Eğitim Programı Hizmeti “ alımı işi, davet usulü ile ihale edilecektir. 

İhale, 13.04.2018  Cuma Günü  saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evraklarını 30.03.2018 tarihi itibari ile Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden alabilirler veya mail aracılığı ile Gökhan Saltan’ dan veya Ezgi Orhan’ dan talep edebilirler. 

Tel: 0212-318 68 76 Fax : 0212-217 56 90 E- mail : gsaltan@tev.org.tr / eorhan@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük Adres:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 13.04.2018  Cuma Günü  saat 10.00’a kadar tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.