08 Mart 2016

Türk Eğitim Vakfı Hizmet Alımı İhale Duyurusu – İstanbul


Türk Eğitim Vakfı’na ait Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı Doktor Orhan Birman İş Merkezi Apt. No: 149 / A Beşiktaş / İstanbul adresindeki iş merkezimiz için Yangın yönetmeliğine göre yapılacak proje değişiklikleri için “Yangın Danışmanlık Hizmeti Alımı İhalesi” yapılacaktır. 

İlgililerin 20.03.2016 tarihine kadar tekliflerini kapalı zarf şeklinde Genel Müdürlük binamız, 6. Kat İnşaat servisimize iletmelerini rica ederiz.  

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur:   

Gayrettepe Büyükdere Caddesi 
No:111 Kat 6 İstanbul  Tel: 0212-318 68 00/60

İletişim: Cengiz Genç cgenc@tev.org.tr İnşaat Müdürlüğü 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.