25 Mart 2016

Türk Eğitim Vakfı Hizmet Alımı İhale Duyurusu – İstanbul


İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi , 4 Pafta 334 Parselde (18. Md. Uygulaması sonrasında 753 ada 14 parsel oluşturulacak) Yeni  bulunan arsamız üzerine Lojistik yapılmak üzere ön konsept proje hazırlanması işi için anahtar teslimi götürü bedel esasına göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

İlgililerin tekliflerini Genel Müdürlük binamız, 6. Kat İnşaat servisimize iletmelerini rica ederiz.   

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur:   

Gayrettepe Büyükdere Caddesi  
No:111 Kat 6 İstanbul  Tel: 0212-318 68 00/60

İletişim: Cengiz Genç cgenc@tev.org.tr İnşaat Müdürlüğü  

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.