11 Ocak 2016

Türk Eğitim Vakfı İnşaat Deprem Tahkiki İşi İhale Duyurusu


Türk Eğitim Vakfının ( TEV ), İstanbul İli, Barbaros Bulvarı Beşiktaş  adresinde bulunan  6521 m2 inşaat alanına sahip  Dr. Orhan Birman İş Merkezinin deprem tahkiki  yapılması ile ilgili hizmet alımı işi kapalı zarf teklif ve bilahare pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İstekli firmaların 10 yıl Türkiye’ de  hizmet olarak bu iş yapmış olmaları şarttır. İhale 22.01.2016 Cuma Günü aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Adres:Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186800  Tel : 0530 961 83 86  Fax : 0212-2175960 E- mail : cgenc@tev.org.tr 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.