11 Ocak 2016

Türk Eğitim Vakfı İnşaat Proje Yönetimi İhale Duyurusu


Türk Eğitim Vakfı tarafından İstanbul İli İçerisinde Şişli- Mecidiyeköy'de  2400 m2 İş Merkezi , Küçükçekmece ilçesinde 1200 m2  Kapalı Spor Salonu projeleri için Proje Koordinasyon, ihale yönetimi, ve inşaat süreç raporlamalarının yapılması ile ilgili hizmet alımı işi kapalı zarf teklif ve bilahare pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İstekli firmaların 3 yıl Türkiye’ de  hizmet olarak bu iş yapmış olmaları şarttır.

İhale 03.02.2016  Çarşamba Günü  aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

İsteklilerin Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186800  Tel: 0530 961 83 86  Fax : 0212-2175960 E-mail : cgenc@tev.org.tr

adresinden  22 Ocak 2016 Cuma gününden   itibaren ihale evrakı CD yi alabilirler. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.