02 Aralık 2016

Türk Eğitim Vakfı, Karton Harf Alımı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından Karton Harf alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir.

Alıma söz konusu ürünün teknik özellikleri ve ihtiyaç adeti aşağıdaki gibidir.

 

Ürün Adı

Özellikleri

İhtiyaç Miktarı

(Ad.)

KARTON HARF

300 gr Kroma Karton, 5 cm, Siyah Zemin, A-Z arası, 1.000’li paketler halinde

1.400 Paket

(1.400.000 Adet Harf)

 

İstekliler, aşağıdaki iletişim adresinden ihale hakkında bilgi alabilirler.

TEV Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:111 Kat 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: 0212-318 68 44

E-mail: eteksen@tev.org.tr 

İsteklilerin yukarıda belirtilen malzeme için tekliflerini numuneleri ile birlikte 19.12.2016 Pazartesi Günü  saat 17:30’a kadar her bir malzeme için ayrı ayrı olmak üzere elden teslim etmeleri , TEV Genel Müdürlük adresine posta/kargo ile göndermeleri  veya eteksen@tev.org.tr  adresine e-posta ile bildirmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.