01 Aralık 2015

Türk Eğitim Vakfı Kullanılmış Eşya Satış İhalesi


Vakfımızın depolarında bulunan kullanılmış muhtelif ev eşyaları ihale yolu ile satışa sunulacaktır.  

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur:  

Gayrettepe Büyükdere Caddesi
No:111 Kat 6-7-8 İstanbul
Tel: 0212-3186866  Fax: 0212-2175960 E- mail: afidan@tev.org.tr   

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.