10 Ekim 2017

Türk Eğitim Vakfı, Mutlu Gün Kartı Alımı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından mutlu gün kartı alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir.

Alıma söz konusu ürünün teknik özellikleri ve ihtiyaç adedi aşağıdaki gibidir.

Ürün Adı

Özellikleri

İhtiyaç Miktarı

(Ad.)

Mutlugün kartı

350gr mat kuşe sıvamalı, 19 x 19 cm, 4 renk baskı, ön- arka mat selofanlı,

5,000-10,000-15,000

İstekliler, aşağıdaki iletişim adresinden ihale hakkında bilgi alabilirler.

TEV Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi  No:111 Kat 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: 0212-318 68 00 E-mail: celenk@tev.org.tr 

İsteklilerin yukarıda belirtilen malzeme için tekliflerini numuneleri ile birlikte 25.10.2017 Günü  saat 17:30’a kadar elden teslim etmeleri, TEV Genel Müdürlük adresine posta/kargo ile göndermeleri  veya celenk@tev.org.tr  adresine e-posta ile bildirmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.