12 Ocak 2016

Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İhale Duyurusu


Türk Eğitim Vakfı  tarafından, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri içerisinde öğrencilerin eğitim gördükleri okullardan alınarak belirlenen güzergâhlarından uygulama eğitimi alacakları laboratuvarın bulunduğu okula getirilmesi ve ders bitiminde de belirlenen güzergâhlarından adreslerine götürülmek suretiyle taşımacılığının yapılması ile ilgili hizmet alımı işi kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir. 

Söz konusu taşıma hizmeti, Şubat-Haziran 2016 dönemi içerisinde 16.00 – 21.30 saatleri arasında mesai günlerinde haftada 4 gün olarak alınacaktır. 

İhale, 02.02.2016  Salı Günü  saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 

İstekliler, Gayrettepe Büyükdere Caddesi No:111 Kat:7 İstanbul adresinden 15 Ocak 2016 Cuma gününden itibaren ihale evrakını alabilirler.  

Tel: 0212-318 68 46, 0212 318 68 00, Fax : 0212-2175857 E-mail : sgumus@tev.org.tr 

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul
Tel: (0212) 318 68 00 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 02.02.2016 Salı Günü  saat 10.00’a kadar tekliflerini her bir il için ayrı ayrı olmak üzere TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.