08 Aralık 2015

Türk Eğitim Vakfı Online Bağış Sitesi Yenileme Hizmet Alımı İhale Duyurusu


TEV Bilgi İşlem ve Kurumsal İletişim Birimleri tarafından sürecinin yönetileceği, www.tev.org.tr web sitemiz bünyesinde bulunan Online Bağış sayfalarının yazılımının yenilenmesi hizmeti davet usulü / belli istekliler arasında İhale edilecektir.  

İsteklilerin tekliflerini 21.12.2015 tarihine kadar TEV Genel Müdürlük adresine vermeleri gerekmektedir.  

İsteklilerin; Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul
Tel: 0212-3186800  e- mail: bilgiislem@tev.org.tr 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.