01 Temmuz 2016

Türk Eğitim Vakfı PR Ajans Daveti İhale Duyurusu


Vakfımızın 50. yılına doğru ilerlerken Vakıf genel görünürlüğümüzün artırılması amacı ile başlamayı planladığımız iletişim için başlattığımız seçim sürecine bazı PR ajansları davet edilmiştir. 

Yürütülecek süreç; aşağıdaki başlıkları içeren bir ajans tanıtım sunumunun ardından sizlere iletilecek kurumsal iletişim takvimimiz çerçevesinde ajans çalışma koşullarının sunulması şeklinde kurgulanmıştır.  

Ağustos ayında yeni ajansımızla çalışmaya başlamak istiyoruz, buna göre sunumlar için düşünülen takvim;

-      14-15 Temmuz ajans sunumlarının dinlenmesi

-      25 Temmuz ikinci sunumlar, değerlendirme ve karar 

Ajans tanıtım sunumunda beklenen içerik; 

             I.    Şirket Profili

a.    Ajansın kısa tarihçesi, kurucuları, bugünkü hissedarları ve yönetim yapısı

b.    Ajansınızın bağlı bulunduğu uluslararası bir network bulunuyorsa, bu ilişkinin ajansınıza katkıları ve ilişki / paylaşım şekillerini tanımlar mısınız?

c.    Kardeş şirketleriniz varsa bu şirketlerle çalışma biçiminizi kısaca anlatır mısınız?

d.    Ajans yönetim kadrosundaki kişi/kişilerin mesleki tecrübeleri, sektörde üstlendikleri aktif görevler, sektöre ve müşterilerine katkılarından örnekler, üye oldukları mesleki örgütler (ulusal/uluslararası)

e.    Çalışan sayısı, görev dağılım şeması

f.     Kurumsal müşterilerinize hizmet verirken uyguladığınız ekip yapısı ve çalışma modellerini kısaca açıklar mısınız?

g.    Ajansınızın en güçlü yönünü ve gelişime açık yönlerini tanımlar mısınız?

h.    Hizmet vermekte olduğunuz müşterilerinizi ve ne kadar süredir birlikte çalışmakta olduğunuzu paylaşır mısınız?

i.     Daha önce bir STK’ya hizmet verdiyseniz, eğitim ve/veya kaynak yaratma alanlarında iletişim kampanyası yürüttüyseniz sonuçlarıyla paylaşır mısınız? 

            II.    İletişim Anlayışı ve Sektöre Bakış

a.    PR Ajansının iletişimdeki payı ve misyonu hakkında görüşleriniz nelerdir?

b.    Ajansınızın stratejik planlama model/modelleri var mı? Stratejilerinizle hayat bulan birkaç proje örneğini sorun-çözüm-sonuç tabloları ile paylaşabilir misiniz?

c.    PR’ın ölçümlenmesi, hesap verebilirliği ile ilgili olarak düşüncelerinizi ve uygun bulduğunuz, ideal olduğunu düşündüğünüz ölçümleme modellerini anlatır mısınız? Bu yöntemleri müşterilerinizle yürüttüğünüz projeler üzerinden örneklendirebilir misiniz?

d.    Ajansınızın interaktif alandaki yetkinliğini ortaya koyduğuna inandığınız çalışmalarından örnekleri paylaşabilir misiniz?

 

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda shortlist’e seçilen ajanslar, ikinci bir sunuma davet edileceklerdir. Bu sunumda kendilerinden aşağıdaki çalışmalar beklenecektir. (25 Temmuz 2016) 

             I.    Markamız için oluşturulacak ekibin profili ve kısa özgeçmişleri 

            II.    Markamıza hizmet vermeniz halinde; çalışma biçimi, iş akışı, uygulanacak süreçler, hizmet verecek birimlerin çalışma yüzdeleri  

            III.    Kurumumuzun ücretlendirme politikası aylık sabit ücret şeklinde olup bu çerçevede ajansınızın önereceği insan kaynağı ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve aylık ücret önerinizin sunum eşliğinde paylaşılması

 

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Türk Eğitim Vakfı