21 Mart 2019

Türk Eğitim Vakfı PR Ajans Daveti İhale Duyurusu


Vakfımızın iletişim stratejisi ve kampanyalarına yaratıcı çalışmalarıyla destek sağlayacak PR ajansı arayışımız mevcuttur.

 

Vakıf genel görünürlüğümüzün artırılması amacı ile başlattığımız seçim sürecine dahil olmak isteyen PR ajansları pazarlık usulü ile Kurumsal İletişim Birimi denetiminde kabul edilecektir.

 

Ajans tanıtım sunumunda beklenen içerik; 

Şirket Profili

  •  Ajansın kısa tarihçesi ve yönetim yapısı
  •   Çalışan sayısı, görev dağılım şeması
  •  Kurumsal müşterilerinize hizmet verirken uyguladığınız ekip yapısı ve çalışma modellerini kısaca açıklar mısınız?
  •   Daha önce bir STK’ya hizmet verdiyseniz, eğitim ve/veya kaynak yaratma alanlarında iletişim kampanyası yürüttüyseniz sonuçlarıyla paylaşır mısınız? 

 

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda shortlist’e seçilen ajanslar Kurumsal İletişim Birimi tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

 

Söz konusu davet için ihaleye katılmak isteyen ajansların tekliflerini 03.04.2019 tarihine kadar tev_iletisim@tev.org.tr adresi üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz. 

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.