15 Mart 2019

Türk Eğitim Vakfı Ramazan Erzak Çeki Alım İşi


Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlük, Şubeler ve İktisadi İşletmeleri çalışanlarına dağıtılmak üzere 157 adet “Ramazan Erzak Çeki“ alımı işi, davet usulü ile ihale edilecektir. 

İsteklilerin tekliflerini 02.04.2019 Salı gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur.

TEV İnsan Kaynakları Birimi ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.

Tel: 0212 318 68 77 - 76

E- mail: eorhan@tev.org.tr  – efirtina@tev.org.tr

 

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 318 68 00

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.