01 Temmuz 2016

Türk Eğitim Vakfı Reklam Ajans Daveti İhale Duyurusu


Vakfımızın 50. yılına doğru ilerlerken Vakıf genel görünürlüğümüzün artırılması amacı ile başlamayı planladığımız iletişim için başlattığımız seçim sürecine bazı Reklam ajansları davet edilmiştir. 

Yürütülecek süreç; aşağıdaki başlıkları içeren bir ajans tanıtım sunumunun yanı sıra - sizlere 11 Temmuz haftası iletilecek kurum algı anketi sonuçlarını değerlendirerek ve kurum makro bilgileri ışığında - oluşturacağınız iletişim stratejisi ve yaratıcı fikirlerin sunulması şeklinde kurgulanmıştır.  

Ekim 2016’da yayında olmayı planlıyoruz, buna göre sunumlar için düşünülen takvim;

-      1 Ağustos haftası ajans sunumlarının dinlenmesi

-      9 Ağustos 2016 ikinci sunumlar, değerlendirme ve karar 

Ajanslardan beklenen iletişim çözümleri;

-      Genel iletişim stratejisi ve kampanya fikirleri

-      TEV logosuna 50. Yıl ibaresi eklenmesi ve varsa iletişim kampanyanıza paralel 50. Yıla özel öneriler

-      Vakfımızın tanıtımı TV, radyo, ilan, online, outdoor, basılı işler vb. mecralar üzerinden planlanmaktadır. Normalde medya satın alma gerektiren mecra kullanımları kamu spotu şeklinde yayınlanacaktır.  Bu bağlamda yaratılacak iletişim stratejinizden en iyi sonucu alabileceğimizi düşündüğünüz medya mixi önerileri (Medya satınalma ajansımız ile görüşebilirsiniz, sizlerden medya planı beklentimiz yoktur) 

Sunumun ajans tanıtım kısmında beklenen içerik; 

             I.    Şirket Profili

a.    Ajansın kısa tarihçesi, kurucuları, bugünkü hissedarları ve yönetim yapısı

b.    Ajansınızın bağlı bulunduğu uluslararası bir network bulunuyorsa, bu ilişkinin ajansınıza katkıları ve ilişki / paylaşım şekillerini tanımlar mısınız?

c.    Kardeş şirketleriniz varsa bu şirketlerle çalışma biçiminizi kısaca anlatır mısınız?

d.    Ajans yönetim kadrosundaki kişi/kişilerin mesleki tecrübeleri, sektörde üstlendikleri aktif görevler, sektöre ve müşterilerine katkılarından örnekler, üye oldukları mesleki örgütler (ulusal/uluslararası)

e.    Çalışan sayısı, görev dağılım şeması

f.     Kurumsal müşterilerinize hizmet verirken uyguladığınız ekip yapısı ve çalışma modellerini kısaca açıklar mısınız?

g.    Ajansınızın en güçlü yönünü ve gelişime açık yönlerini tanımlar mısınız?

h.    Hizmet vermekte olduğunuz müşterilerinizi ve ne kadar süredir birlikte çalışmakta olduğunuzu paylaşır mısınız?

i.     Daha önce bir STK’ya hizmet verdiyseniz, eğitim ve/veya kaynak yaratma alanlarında iletişim kampanyası yürüttüyseniz sonuçlarıyla paylaşır mısınız?

 

           II.    İletişim Anlayışı ve Sektöre Bakış

a.    Reklam Ajansının iletişimdeki payı ve misyonu hakkında görüşleriniz nelerdir?

b.    Ajansınızın stratejik planlama model/modelleri var mı? Stratejilerinizle hayat bulan birkaç proje örneğini sorun-çözüm-sonuç tabloları ile paylaşabilir misiniz?

c.    Reklamın ölçümlenmesi, hesap verebilirliği ile ilgili olarak düşüncelerinizi ve uygun bulduğunuz, ideal olduğunu düşündüğünüz ölçümleme modellerini anlatır mısınız? Bu yöntemleri müşterilerinizle yürüttüğünüz projeler üzerinden örneklendirebilir misiniz?

d.    Pazarlama iletişiminin geleceğini nasıl tarif edersiniz? Ajansınızın bu yönde yaptığı yatırımlar ve yönelimleri anlatır mısınız?

e.    Ajansınızın interaktif alandaki yetkinliğini ortaya koyduğuna inandığınız çalışmalarından örnekleri paylaşabilir misiniz?

 

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda shortlist’e seçilen ajanslar, ikinci bir sunuma davet edileceklerdir. Bu sunumda kendilerinden aşağıdaki çalışmalar beklenecektir. 

             I.    Markamız için oluşturulacak ekibin profili ve kısa özgeçmişleri 

             II.    Markamıza hizmet vermeniz halinde; çalışma biçimi, iş akışı, uygulanacak süreçler, hizmet verecek birimlerin çalışma yüzdeleri (strateji ve müşteri ilişkileri grubu, tasarım grubu, prodüksiyon hizmetleri, matbaa takibi) ile ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?                            

           III.    Kurumumuzun bu iletişim dönemi için belirlediği ücretlendirme şekli proje bazlı hizmet bedelidir. Bu çerçevede ajansınızın önereceği insan kaynağı ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve proje hizmet bedeli önerinizi paylaşır mısınız?

 

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Türk Eğitim Vakfı