21 Mart 2019

Türk Eğitim Vakfı Reklam Ajans Daveti İhale Duyurusu


Vakfımızın iletişim stratejisi ve kampanyalarına yaratıcı çalışmalarıyla destek sağlayacak reklam ajansı arayışımız mevcuttur.

Vakıf genel görünürlüğümüzün artırılması amacı ile başlattığımız seçim sürecine dahil olmak isteyen reklam ajansları pazarlık usulü ile Kurumsal İletişim Birimi denetiminde kabul edilecektir.

 

Ajanslardan beklenen iletişim çözümleri;

-      TEV yıllık iletişim planı dahilinde genel iletişim stratejisi ve kampanya fikirlerine özel yaratıcı fikirler geliştirmesi,

-      Vakfımızın tanıtımı TV, radyo, ilan, online, outdoor, basılı işler vb. mecralar üzerinden planlanmaktadır. Normalde medya satın alma gerektiren mecra kullanımları kamu spotu şeklinde yayınlanacaktır. 

-Vakıf Sosyal medya mecraları için belirlenen strateji ve hedefler dahilinde içerik üretilmesi, girişleri, moderasyon ve topluluk yönetimi

-Sosyal medya kanalları için mecra bazlı iletişim ve proje fikirlerinin geliştirilmesi  

-Sosyal medya için üretilen içerikler ve kanal yönetimi için görsel tasarım çalışmalarının yapılması

-Aylık raporlama hizmeti

Sunumun ajans tanıtım kısmında beklenen içerik; 

  •   Ajansın kısa tarihçesi ve yönetim yapısı
  •   Çalışan sayısı, görev dağılım şeması
  •   Kurumsal müşterilerinize hizmet verirken uyguladığınız ekip yapısı ve çalışma modellerini kısaca açıklar mısınız?        

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda shortlist’e seçilen ajanslar Kurumsal İletişim Birimi tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. 

Söz konusu davet için ihaleye katılmak isteyen ajansların tekliflerini 03.04.2019 tarihine kadar  tev_iletisim@tev.org.tr adresi üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz. Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.