15 Şubat 2017

Türk Eğitim Vakfı, Sertifika Alımı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı’nın ihtiyacı olan Sertifikalar Davet Usulüne göre alınacaktır.

Alıma söz konusu ürünlerin teknik özellikleri ve ihtiyaç adetleri aşağıdaki gibidir.

Ürün Adı

Özellikleri

İhtiyaç Miktarı

(Ad.)

Sertifika   

(Sarı Yaldız çerçeveli)

200g kuşe kağıt, 210 x 297 mm,

Tek yüz 2 renk baskı

 

50.000

Sertifika

(Gümüş Yaldız çerçeveli)

15.000

Sertifika

(Kırmızı çerçeveli)

10.000

İstekliler, aşağıdaki iletişim adresinden ihale hakkında bilgi alabilirler.

TEV Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi  No:111 Kat 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: 0212-318 68 00

E-mail: celenk@tev.org.tr 

İsteklilerin yukarıda belirtilen malzeme için tekliflerini numuneleri ile birlikte 27.02.2017 Pazartesi Günü saat 10:00’a kadar elden teslim etmeleri, TEV Genel Müdürlük adresine posta/kargo ile göndermeleri veya celenk@tev.org.tr  adresine e-posta ile bildirmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.