13 Kasım 2015

Türk Eğitim Vakfı Tablo Satış İhalesi


Vakfımıza ait 1.95m x 1.60m ebatlarındaki  F. Millet FİLES (Millet’in oğlu, çocukları) imzalı altın varak çerçeveli emperyonist döneme ait realist Fransız tablosu satılmak üzere ihale düzenlenecektir. 

İhale tarihi: 16 Aralık 2015 Çarşamba günü saat: 14:00 

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur: 

Gayrettepe Büyükdere Caddesi
No:111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212 318 6800 - 0212 318 68 66 Fax: 0212 217 56 90 
E-mail: afidan@tev.org.tr  

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.