02 Aralık 2016

Türk Eğitim Vakfı, Termal Kağıt, Kuşe Kağıt ve Ribbon Alımı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı tarafından Termal Kağıt,  Kuşe Kağıt ve Ribbon alımı işi davet usulü ile ihale edilecektir.

Alıma söz konusu ürünlerin teknik özellikleri ve ihtiyaç adetleri aşağıdaki gibidir.

 

Ürün Adı

Özellikleri

İhtiyaç Miktarı

(Ad.)

TERMAL KAĞIT

130 gr. Beyaz yapışkansız pp (plastik) termal kağıt, 40’lık bobine sarılmış, 10cm x 50m rulolar halinde

5.000

KUŞE KAĞIT

130 gr. Beyaz kuşe kağıt, 40’lık bobine sarılmış, 10cm x 100m rulolar halinde

4.000

RİBBON (KIRMIZI)

11cm x 91m wax ribbon

150

 

İstekliler, aşağıdaki iletişim adresinden ihale hakkında bilgi alabilirler.

TEV Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi  No:111 Kat 6-7-8 Şişli / İstanbul Tel: 0212-318 68 44 E-mail: eteksen@tev.org.tr 

İsteklilerin yukarıda belirtilen malzemeler için tekliflerini numuneleri ile birlikte 19.12.2016 Pazartesi Günü  saat 17:30’a kadar her bir malzeme için ayrı ayrı olmak üzere elden teslim etmeleri , TEV Genel Müdürlük adresine posta/kargo ile göndermeleri veya eteksen@tev.org.tr  adresine e-posta ile bildirmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.