02 Ocak 2017

Türk Eğitim Vakfı Toplu Gönderi Dağıtım Hizmeti


TEV Kurumsal İletişim Birimi tarafından sürecin yönetimi gerçekleştirilecek TEV kurumsal derginin dağıtım hizmeti arayışı davet usulü / belli istekliler arasında İhale edilecektir. 

Tekliflerini 13.01.2017 tarihine kadar TEV Genel Müdürlük adresine vermeleri gerekmektedir.    

İsteklilerin; Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186869  e- mail: mbozkurt@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.   

Hizmet işi teklifine dahil edilecek iş tanımları:  

Hizmet              : Toplu Gönderi Dağıtım Hizmeti                         

Kapsam:           : 300 Grama kadar Kanıtlı Raporlu  / imzalı raporlu ve 300 grama kadar imzalı raporlu Türkiye geneli toplu dağıtım hizmetine gönderimlerin poşetlenmesi ve etiketlenmesi dahildir. 

Adet                 : 5.000 adet