-
-
-
21 Haziran 2019

Türk Eğitim Vakfı Yazıcı İhalesi


Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünde ve/veya şubelerinde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı kiralama ve kopya başı sözleşmesi için ihale oluşturulmuştur.

Belirlenen özelliklerdeki yazıcıların kiralanması, bakımı, desteği, yeni kiralanacak ve hali hazırda kullanılmakta olan yazıcılardan alınan çıktıların kopya başı anlaşması için oluşturulan ihale kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçerek (bilgiislem@tev.org.tr) teknik ve idari şartnameyi temin edebilirsiniz. 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.