17 Kasım 2016

Türk Eğitim Vakfı Yemek Hizmeti Alım İhalesi - Ankara


Türk Eğitim Vakfı  tarafından Özel Türk Eğitim Vakfı Sedef Ölçer Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu akşam yemeği hizmet alımı işi kapalı davet usulü ile ihale edilecektir. 

İstekliler, ihale evraklarını Eti Mah. GMK Bulvarı No:68 Maltepe/Çankaya/ANKARA adresinden alabilir veya mail aracılığı ile talep edebilirler. 

Tel: 0312 230 89 83-84

e-posta: tev_yurt_ankara@tev.org.tr 

İsteklilerin ihale dokümanında belirtilen şekilde 28.11.2016 Pazartesi Günü  saat 13.00’e kadar tekliflerini Eti Mah. GMK Bulvarı No:68 Maltepe/Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.