11 Kasım 2015

Türk Eğitim Vakfı Yenileme ve Onarım İhale Duyurusu – Eskişehir


Vakfımıza ait Mahmut Kızılcıklı Cad. No:50 Tepebaşı / Eskişehir adresindeki ofis binamız için “merdivenli özürlü asansörü” temin ve montajı işi ihalesi yapılacaktır.

İhale tarihi 24 Kasım Salı günü olup  bu tarihe kadar tekliflerinizi iletmenizi rica ederiz.  

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur: 

Gayrettepe
Büyükdere Caddesi
No:111 Kat 6-7-8 İstanbul 

Tel: 0212-3186800  Fax: 0212-2175960 E- mail: cgenc@tev.org.tr - kucar@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.