04 Kasım 2015

Türk Eğitim Vakfı Yenileme ve Onarım İhale Duyurusu – İstanbul


Türk Eğitim Vakfı’na ait İstanbul ili ve yakın illerde bulunan konut ve ticari mülklerin çeşitli zamanlarda ihtiyaç durumuna göre  tamir, bakım , onarım ve dekorasyon işlerinin 1 (bir) yıl için sözleşme yapılması kaydı ile sabit birim fiyat esasına göre kapalı zarf teklif ve bilahare pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İstekli firmaların en az 5 yıl Türkiye’de bu sektörde faaliyet gösteriyor olmaları ve benzer işleri yapmış olmaları şarttır. 

İstekliler ihale evrakını 15.11.2015 tarihinden itibaren TEV Genel Müdürlük adresinden alabilirler. 

İstekliler, ihale ile ilgili diğer bilgileri ihale evrakından öğrenebilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur:

Gayrettepe Büyükdere Caddesi
No:111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186800  Fax: 0212-2175960 E- mail: cgenc@tev.org.tr 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.