01 Aralık 2015

Türk Eğitim Vakfı Yenileme ve Onarım İhale Duyurusu – İstanbul


Türk Eğitim Vakfı’nın İstanbul ili, Derviş Ali mahallesi Tekke sokak No:8 Fatih / İstanbul adresindeki Sedefoğlu Apartmanı A blok binasına açıktaki cephelerinin Mantolama işinin, gerekli yerlerin sıva tamir ve boya işlerinin anahtar teslimi götürü bedel esasına göre kapalı zarf usulü ile aşağıdaki şartlarla ihale edilecektir.    

İhale tarihi 14 Aralık Pazartesi günü olup, bu tarihe kadar tekliflerinizi iletmenizi rica ederiz. 

İsteklilerin aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşması rica olunur: 

Gayrettepe Büyükdere Caddesi
No:111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186800  Fax: 0212-2175960 E-mail: kucar@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir.