Türk Eğitim Vakfı' ndan Depremzede Öğrencilere Burs Tahsisi


Türk Eğitim Vakfı, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van Depremi nedeniyle, depremde can ve mal kaybına uğrayan ailelerin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve üniversitede öğrenim görmekte olan çocuklarına Vakıf Burs Yönetmeliği çerçevesinde karşılıksız burs verecektir.

Öğrencilerin bursları, başarı durumları Vakfımız yönetmeliğine uygun olarak devam ettiği takdirde, öğrenimleri sonuna kadar devam ettirilecektir.  

Zarar gören ailelerin öğrencilerinin burslardan yararlanabilmesi için; 

  • 1- Vakfımızın gönderdiği "TEV Burs Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurmaları, başvuru formu ekinde istenilen ve aşağıda da belirtilen belgeleri eklemeleri,  
  • 2- Yapı Kredi Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasından birinden öğrenci adına bankamatik hesabı açılarak, bankamatik hesabını gösteren hesap cüzdanı örneği veya bankamatik kartının arkalı-önlü fotokopisi, 
  • 3- Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge), 
  • 4- Can kaybı olanların, vefatı gösterir belgelerini, ailesinin evi yıkılanların, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Müdürlüklerinden alacakları Hasar Tespit raporlarını, (Ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlar başvurabilir)  
  • 5- Muhtarlıktan alacakları nüfus cüzdanı ve ikametgah belgeleri (Aile İkametgahı Van ilinde olanlar başvurabilir.) 
  • 6- Yüksek öğrenim görmekte olanlar; ara sınıftakiler; üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi ve not dökümlerini (birinci sınıftan itibaren tüm notları gösteren transkript), yeni başlayanlar; üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi örneği) 

(Açık Öğretimde, özel üniversitelerde, üniversitelerin ikinci öğretim bölümlerinde okuyanlar ile başka bir kurumdan burs alanlar burslardan yararlanamaz. Burs aldığı halde almadığını beyan edenler, yapılan yazışmalarla tespit edilmekte, tespit edilenlerin her iki kurumdan da bursu kesilmektedir.) 

  • 7- Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler 1., 2., 3. ve 4. maddede belirtilen belgelere ilave olarak, yeni girenler; giriş puanı veya diploma notunu gösterir belge, ara sınıftakiler bir önceki öğretim yılındaki başarı durumunu gösterir not dökümü belgesi veya karne örneği ve öğrenci belgelerini ekleyerek öğrenim gördükleri okullara başvuracaklardır. Okullar da bu belgeleri Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla Vakfımıza ulaştıracaklardır. 

Üniversite Bursu İçin Adaylık Şartları: 

 I- T.C. Vatandaşı olmak,
II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,
III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi   bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, 
IV-Başarı Koşulları:
a)  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.
Not: Üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının  son sınıflarında okuyanlar, evliler ve aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.  Meslek Yüksekokullarının ikinci sınıfında olan öğrenciler de başvuru yapabilir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim görenler başvuru belgelerini üniversite öğrenci işlerine, il dışında öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencileri doğrudan TEV Genel Müdürlüğü adresine göndereceklerdir.

Not: Belgeleri eksik olanlar işleme konulmayacaktır.

Başvuru Formu için tıklayınız.