Turkcell Van Öğretmen Kampüsü İhale İlanı


İHALE    İLANI

TÜRK   EĞİTİM   VAKFI  (  TEV  )

Van İli, Merkez İlçesi, Kalecik Köyü, 21K-IId pafta, 766 parsel'de yaptırılacak Turkcell Van Öğretmen Kampusu inşaatı işi kapalı zarf teklif ve bilahare pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak inşaatın taşıyıcı sistemi yapısal çelik olacaktır. İstekli firmaların 10 yıl Türkiye' de , benzeri binaları yapmış olmaları gerekmektedir.

İhale 24.05.2012  Perşembe Günü  aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

İstekliler, Gayrettepe Büyükdere Caddesi No111 Kat 6-7-8 İstanbul

Tel: 0212-3186800  Tel : 0530 961 83 86  Fax : 0212-2175960 E- mail : cgenc@tev.org.tr

adresinden  16 Mayıs 2012  Çarşamba gününden itibaren içinde ihale dosyası kayıtlı CD yi alabilirler. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.