TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursları


 

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine burs vermektedir.

ADAYLIK ŞARTLARI :

 • Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücret ve burs almamak,
 • Başarı Koşulları:
  • a) Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)
  • b) Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak. (Not: Teknik, Endüstri Meslek Lisesi dışındaki bölümlerde öğrenim görenler, aynı aileden aynı anda iki kardeş burslarımızdan yararlanamaz.)

BAŞVURU :

Türk Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine ortaöğretim bursu vermektedir.

 • Burs başvuru tarihi: 1-30 Eylül'dür.
 • TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

EKLENECEK BELGELER :

TEV’in web sayfasından temin edilecek "TEV Burs Başvuru Formu"na;

 • Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,
 • Tüm Öğrenciler; "TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi" (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.), Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Muhtarlıktan ikametgah belgesi de alınabilir), Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair onaylı belge, https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne - baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi) ekleyerek okul müdürlüklerine verirler.

SEÇİM :

Öğretim Kurumlarınca oluşturulan Burs Komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfı tarafından ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, komisyon üyeleri tarafından imzalanmış bir tutanak ekinde adaylara ait belgeleri (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir) en az üç öğretmenden oluşacak burs komisyonunca imzalanmış bir tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs alması kesinleşen öğrencilere sonuçlar e-posta yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran ayları arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN KESİLMESİ :

Burs, her ders yılı sonunda Yurt İçi Burs Yönetmeliğindeki kriterlere göre başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e maddi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.