TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursları


 

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine burs vermektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI :

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücret ve burs almamak
 • Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak
 • Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.
 • ADAY OLAMAYACAKLAR: 

 • Teknik, Endüstri Meslek Lisesi dışındaki bölümlerde öğrenim görenler,
 • Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz. 

BAŞVURU :

Türk Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine ortaöğretim bursu vermektedir.

 • Burs başvuru tarihi: 1-30 Eylül'dür.
 • TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

EKLENECEK BELGELER :

TEV’in web sayfasından temin edilecek "TEV Burs Başvuru Formu"na;

 • Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,
 • Tüm Öğrenciler; 
 • "TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi" (Okunup imzalanacaktır, Başvuru Formu ekinde internetten çıkacaktır.)
 • Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği liste)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Muhtarlıktan ikametgah belgesi de alınabilir), 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 • 2 adet vesikalık fotoğraf, 
 • https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" dökümü,
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (ilgili kurumdan veya internet sitesinden alınabilir.), https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne - baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi) 
 • ekleyerek okul müdürlüklerine verirler. Bu belgeleri doğrudan vakıf merkezine gönderenlerin belgeleri işleme konulmayacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR: 
 • TEV Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, 
 • TEV Burs Başvuru Formu'nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümündeki imzaların eksik olması
 • durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BURSİYER SEÇİMİ :

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini, komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.  

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır. Bursun yatırılacağı banka hesapları TEV tarafından açılacak ve burs kazanan öğrencilere bildirim yapılacaktır.

BURSUN KESİLMESİ :

Burs, her ders yılı sonunda Yurt İçi Burs Yönetmeliğindeki kriterlere göre başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.