Yurt İçi Burslar Ek Bilgiler


TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) ve Teknik, Endüstri Meslek Lisesi Burslarında Bursun Devamı ve Ödül Koşulları

YÜKSEK ÖĞRENİM için : Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 65 ) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir. 

Hazırlık sınıflarında da başarılı olunarak bir üst sınıfa geçilmesi gerekmektedir. (Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir, mutlaka hangi notla geçildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA için : Her yıl başarılı olduğunu belgeleyen öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

MESLEKİ ORTA ÖĞRENİM için : Alt sınıfın derslerinden başarısız dersi olmayan ve üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

(Not: Ödüle hak kazanılabilmesi için alt sınıftan başarısız ders olmaması gerekmektedir.)

BURS ÖDÜLLERİ

Burs ödüllerinin amacı:

 • Daha çok çalışmayı teşvik etmek
 • Üstün başarılı olmayı özendirmek
 • TEV bursları başarı piramidini oluşturmak
 • Bursluların TEV ile ilişkilerini güçlendirmek

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ :

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden 75) olanlar, “TEV Yükseköğrenim Üstün Başarı Belgesi” ve ayrıca bir aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM SINIF/BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ :

Sınıf veya bölümünü birincilikle tamamlayan, başka bir deyişle genel not ortalaması kendi sınıfında/bölümünde birinci sırada olanlar “TEV Yükseköğrenim Sınıf/Bölüm Birincisi Belgesi” ve ayrıca iki aylık burs ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ONUR ÖDÜLÜ :

Lisans düzeyinde yükseköğrenimini (üniversitesini veya fakültesini) birincilikle bitiren burslu, “TEV Yükseköğrenim Onur Belgesi”, üç aylık burs tutarı ve istediği taktirde TEV Yüksek Lisans bursu ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEK LİSANS ONUR ÖDÜLÜ :

TEV yurtiçi yüksek lisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden 75) olan TEV burslusu, “TEV Yüksek Lisans Onur Belgesi”, üç aylık burs tutarı ve istediği taktirde TEV doktora bursu ile ödüllendirilir.

TEV DOKTORA ONUR ÖDÜLÜ :

TEV doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3.5 (100 üzerinden en az 90) olan TEV burslusu, “TEV Doktora Onur Belgesi” ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV ORTAÖĞRENİM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ :

Ortaöğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan TEV burslusuna, TEV Ortaöğrenim Birincilik Belgesi, üç aylık burs tutarı ve öğrenimine devam ettiği takdirde yüksek öğrenim bursu verilir.

 

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Her bursiyer TEV'in burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde bursunun kesileceğini ve hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.
 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEV'e zamanında bildirmekle yükümlüdür.
 • TEV her öğrencinin başarı durumunu bağlı bulundukları öğretim kurumlarından istemektedir. Ancak başarı belgeleri TEV'e ulaşmayabilmektedir. Bu nedenle her bursiyer başarı durumunun gelip gelmediğini takip etmeli, gönderilmemiş ise onaylı not dökümü belgesinin (transkript) ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin aslını eylül ayı sonuna kadar TEV'e ulaştırmakla yükümlüdür.
 • TEV Başarı ödüllerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin not dökümü belgelerinin (transkript) yanı sıra sınıf/bölüm/okul birinciliklerinin olması durumunda öğretim kurumlarından alacakları öğretim yılı itibariyle birinciliklerini gösteren onaylı bir belgeyi TEV'e ulaştırmalıdır.
 • Bursiyerler TEV'in düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere bursun bir gereği olarak katılmalıdır.
 • Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEV Ailesinin bir ferdi olarak TEV'le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında TEV'e bildirmeyi görev bilir.
 • Öğrenimini tamamlayan her burslu, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. 

Ek Bilgiler :

 • Lise öğrenimi sırasında TEV'den burs alan öğrenciler, ÖSYM'nin sınavında başarılı olarak sene kaybetmeden üniversiteyi kazandıkları takdirde, öğrenime devam edecekleri üniversite TEV'in burs koşullarına uygun olduğu takdirde (Devlet üniversitesi olması, örgün öğretim olması) bursları devam eder. Sınavsız geçişle üniversiteye başlayanlarda ise okulunu ilk 3 derecede bitirenlerin ve diploma notu 85 ve üzeri olanların bursu devam eder. Bursunun devam etmesini isteyen öğrencilerin ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği ile, üniversiteye kayıt olduklarını gösterir öğrenci belgesi ve yeni öğrenim adresini de belirten bir dilekçe ile TEV'e başvurmaları gerekmektedir.
 • TEV'den lisans öğrenimi sırasında burs alan öğrencilerin bursu, fakülte birinciliklerinin olması ve sene kaybının olmaması halinde, bursiyer istediği takdirde yüksek lisansa devam eder. Bursiyerin yüksek lisans yapacağı yüksek öğretim kurumunun TEV'in burs kriterlerine uygun olması gerekmektedir. (Devlet Üniversitesi olması vb.) Aksi halde yeniden burs müracaatında bulunulması gerekmektedir.
 • Daha önce bir yüksek öğretim kurumunda burs alıp, yeniden bir yüksek öğretim programına başlayan eski bursiyerler yeni adaylar gibi burs başvuru döneminde yeniden başvuru yapmalıdır.
 • Burs ödülleri genelde her yıl aralık ayında burslara ilave edilerek ödenir. Başarı belgeleri ise genelllikle mart ayında aile ikametgah adreslerine postalanır. Hazırlık sınıfları için ödüller geçerli değildir.

 

BURSUN KESİLME HALLERİ

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi

 • Başka bir kurumdan (resmi/özel) maaş, ücret veya burs aldığı tespit edilenlerin,
 • Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,
 • Başarı belgesi (transkcript ve öğrenci belgesi) Vakfa ulaşmayanların,
 • Burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin,
 • İstenilen evraklarını tamamlamayanların,
 • Burslarını almayanların,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin,
 • Disiplin suçuna karışanların,
 • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,

bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.