Yurt İçi Burslar Ek Bilgiler


TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) ve Teknik, Endüstri Meslek Lisesi Burslarında Bursun Devamı ve Ödül Koşulları

YÜKSEK ÖĞRENİM için : Öğretim yılı sonunda başarısız dersi olmayan veya genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 65 ) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3'ten fazla başarısız dersi olanların veya başarısız dersi olmamakla birlikte genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.20'nin altında kalanların (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 55) bursu kesilir. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir, mutlaka hangi notla geçildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA için : Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl vaya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. 

MESLEKİ ORTA ÖĞRENİM için : Öğretim yılı sonunda, başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. 

(Not: Ödül hak kazanılabilmesi için alt sınıftan başarısız ders olmaması gerekmektedir.)

BURS ÖDÜLLERİ

Burs ödüllerinin amacı:

 • Daha çok çalışmayı teşvik etmek
 • Üstün başarılı olmayı özendirmek
 • TEV bursları başarı piramidini oluşturmak
 • Bursluların TEV ile ilişkilerini güçlendirmek

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ :

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Başarı Belgesi ve bir aylık burs ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM SINIF/BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ :

Yıllık genel başarı ortalaması kendi sınıfında/bölümünde birinci sırada olan bursiyerler, TEV Sınıf/Bölüm Birincisi Belgesi ve iki aylık burs ile ödüllendirilir.

 

TEV YÜKSEKÖĞRENİM OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ :

Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulunu birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Okul Birincisi Belgesi ve iki aylık burs tutarı ile ödüllendirilir. Aynı zamanda fakülte ve yüksek okul birincileri TEV Yüksek Lisans bursu almaya hak kazanır. 

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ONUR ÖDÜLÜ :

Yüksek öğrenimini (Üniversitesini) birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Onur Belgesi, üç aylık burs tutarı ve TEV Yüksek Lisans bursu ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEK LİSANS ONUR ÖDÜLÜ :

Yüksek lisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan bursiyerler, TEV burslusu, “TEV Yüksek Lisans Onur Belgesi”, üç aylık burs tutarı ve TEV doktora bursu ile ödüllendirilir.

TEV DOKTORA ONUR ÖDÜLÜ :

Doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en en az 87,5) olan bursiyerler, TEV Doktora Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV ORTAÖĞRENİM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ :

Ortaöğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan bursiyerler, TEV Mesleki Ortaöğrenim Birincilik Ödülü ve üç aylık burs tutarı ve TEV Eğitim bursu ile ödüllendirilir. 

ÖDÜLLERE HAK KAZANMA İÇİN GEREKENLER: 

- Burs ödülleri için başarı koşulunu yerine getirenler, öğretim kurumundan alacakları başarı belgesini TEV'e göndermelidir.

- Ara sınıftaki öğrencilerin başarısız dersinin olmaması gerekmektedir.

- Bursun bir üst öğrenime devam edebilmesi için dönem veya yıl kaybı olmadan bir üst eğitime geçilmiş olması gerekmektedir.

- Öğrencilerin, not dökümü belgelerini TEV'e ulaştırması gerekmektedir.

- Sınıf/bölüm/okul birincilikleri olan öğrencilerin, öğretim kurumlarından alacakları öğretim yılı itibariyle birinciliklerini gösteren onaylı bir belgeyi TEV'e ulaştırması gerekmektedir.

- Bursiyerler, aynı anda birden fazla ödüle hak kazanırsa, en yüksek olan ödül verilir. 

 

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • TEV Bursu almaya hak kazananlar, TEV'in burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.
 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEV'e zamanında bildirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyerler, not dökümü belgelerinin (transkript) ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin onaylı örneğini Eylül ayı sonuna kadar TEV'e ulaştırır.
 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEV'e zamanında bildirir.
 • Belgelerinin TEV'e ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin TEV'e ulaşmaması bursun kesilmesine neden olabilir.
 • Bursiyerler TEV'in düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere bursun bir gereği olarak katılmalıdır.
 • Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEV Ailesinin bir ferdi olarak TEV'le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında TEV'e bildirmeyi görev bilir.
 • Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Buna dair başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesini doldurarak imzalar. 

Ek Bilgiler :

 • Lise öğrenimi sırasında TEV'den burs alan öğrencinin bursu, yıl kaybı olmadan Öğrenci Seçme Sınavında başarı göstererek üniversitede öğrenim görmeye hak kazandıkları takdirde devam eder. 
 • Lise öğrenimi sırasında TEV'den burs alan öğrencinin bursu, yüksek öğrenimi sınavsız geçiş hakkı ile kazandıkları takdirde okulunu ilk 3 derece ile bitirmesi veya en az 85 diploma notu ile mezun olması durumunda doğrudan devam eder. Koşulları sağlamayan öğrenciler diğer adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur. 
 • TEV'den lisans öğrenimi sırasında burs alan bursiyerlerin bursu, üniversite, fakülte birinciliklerinin olması, dönem ve yıl kaybının olmaması ve istedikleri takdirde yüksek lisans öğreniminde de devam eder. Bursiyerlerin yüksek lisans yapacağı yüksek öğretim kurumunun da TEV'in burs koşullarına uygun olması gerekmektedir. Koşulları sağlamayan bursiyerler diğer adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.
 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrencilerin bursları öğrenim yılı içinde kesilmez, başarı koşullarını sağladığı sürece devam eder. 
 • Burs öğrenciye başarı koşullarını sağladığı sürece verilir. Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs uzatılmaz. Sadece önemli hastalık, ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu belgelendirmesiyle TEV öğrencinin bursunun devam etmesine karar verebilir. 
 • Burs ödülleri genelde her yıl aralık ayında burslara ilave edilerek ödenir. Başarı belgeleri ise genelllikle mart ayında aile ikametgah adreslerine postalanır. Hazırlık sınıfları için ödüller geçerli değildir.

 

BURSUN KESİLME HALLERİ

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi

 • Başka bir kamu veya özel yerden maaş, ücret veya burs aldığı tespit edilenlerin,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,
 • İstenilen başarı belgesini vakfa ulaştırmayanların,
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,
 • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin

bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.