-
-
-

Burslarımız


Kalkınmasını sürdüren ülkemizde, gençlerimize iyi eğitim-öğretim vererek insan gücü kaynağımızı zenginleştirmek çok önem arzetmektedir. TEV, bu bilinçle, gelecek kuşaklara yatırım yapmakta, verdiği yurt içi ve yurt dışı burslarla gençlerimizi öğrenim hayatlarında desteklemektedir.

TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 251.678' e ulaşmıştır.

TEV, ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici uzman ve lider kadrosunu yetiştirmek üzere üstün başarılı gençlere 1969 yılından bu yana yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas bursları vermektedir. TEV; İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İspanya, İtalya, Japonya, Singapur ve Amerika  ile yurt dışında müşterek burslar veren tek sivil toplum kuruluşudur.

Bu güne kadar yurt dışı burslarından 1.665 başarılı genç yararlanmıştır. Bursiyerler yurt dışındaki üniversitelerde, öğrenimlerini üstün başarı ile sürdürmekte ve dereceyle mezun olmaktadırlar. Ülkemizin lider kadrosunu oluşturacak TEV bursiyerleri yurda döndüklerinde de üst yönetim kademelerinde görev almaktadırlar.

Türk Eğitim Vakfının yurt içi bursları karşılıksızdır, ancak genel ilke olarak burs alan öğrenciler iş hayatına atıldıklarında imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani yükümlülük olarak kabul eder. 

Yurt dışı bursları karşılıklıdır. Yurt dışına gönderilen gençlerden eğitimlerini tamamlayıp, iş hayatına başladıklarında TEV'den almış olduğu meblağı, kendilerini mali sıkıntıya düşürmeyecek şekilde uygun taksitler halinde geri ödemesi istenmektedir. Bu amaçla bursiyerlerden taahhütname-kefaletname alınmaktadır. Yurt dışına yüksek lisans eğitimi için gönderilen gençler üst düzey görevlerde iş hayatına başlamaktadırlar. Şimdiye kadar yurt dışı bursiyerlerimiz geri ödemede zorluk çekmemiştir. Geri ödemedeki amaç, başka gençleri yurt dışına yüksek lisans eğitimine gönderebilmek için gerekli kaynağı sağlayabilmektir.