TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları


 

TÜRK EĞİTİM VAKFI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI

YURT DIŞI BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

 

(Bu yıl açılmayacaktır.)

 

 

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde; Bilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre (Bu alanlarında öğrenim görenler) İşletme Yönetimi (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Yöneticilik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, (Bu alanlarda öğrenim görenler), Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler) Bitkisel Biyoçeşitlilik - Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Resim alanlarında, (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Ocak 2018)

 

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9 - 21 ay verilir ve Eylül-Ekim 2018’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1988 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir.),
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL IBT en az 79–80, IELTS 6 Akademik olan)
 • Almanca, Fransızca veya İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hakimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul Ankara ve İzmir’deki Alman, Fransız ve İtalyan Kültür derneklerinden alınabilir.)
 • İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testleri ile ölçülecektir. Adaylar aldıkları testlerin toplam sonucunda %50’lik dilime girmeleri gereklidir.
 • Not: Batı Avrupa ülkelerindeki üniversiteleri adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur. Sadece yabancı dil sınav sonucunu vermesi yeterlidir.

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde dosyaya koyacaklardır.

1)      TEV başvuru formu, (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir, imza kısmı unutulmamalıdır)

2)      Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,

3)      Yurt dışındaki üniversitelerden alınmış kabul belgesi varsa eklenmeli henüz yoksa aşağıda verilen tarihe kadar alınıp TEV’e iletilmesi gereklidir.

4)      Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,

5)      Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği, (Okuldan ya da Noterden onaylı)

6)      Varsa GMAT, GRE, TOEFL, IELTS sınav sonuçları, (adayın vermesi gereken sınav sonuçları olmalıdır) Aday bu sınavları almadıysa aşağıda belirtilen tarihe kadar TEV’e iletecektir.

7)      Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,

8)      Aile nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

9)      İki adet vesikalık fotoğraf,

10)   Ailenin gelir durumun gösterir belgeleri (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi)

 

Kapsayacak başvuru dosyalarını;

a)       Tüm belgelerin postaya vermeden ya da teslim etmeden önce düzgünce taranıp pdf olarak yurtdisiburs@tev.org.tr  ya da Htuysuz@tev.org.tr ye iletilmesi ve sonrasında,

b)       Tüm belgelerin telli plastik dosyaya düzgünce takılıp,

En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.

* Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 

2. Adaylar; TOEFL veya IELTS (akademik), GRE ve GMAT sınavları için ilgili web sitelerinden bilgi alabilirler. (GMAT sınavı için www.mba.com adresinden girerek tüm bilgileri, sınav tarihini, ödemeyi yapmak mümkündür.)

Yurt dışındaki üniversitelere bu testlerin son teslim tarihi genellikle Aralık ayı sonudur. Bu nedenle adayların test neticelerini zamanında üniversitelere gönderebilmeleri için vakit geçirmeden ilgili kuruluşlarla irtibata geçip sınavlara girmeleri gerekmektedir. Ayrıca, adayların test sonuçlarının birer örneğini TEV’na en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

 • Yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Kabul belgelerinin konularında en iyi ABD’de ilk yirmi, Batı Avrupa ülkelerinde ise Dünya çapında ilk 50 içine giren üniversiteden alınması ve en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar Vakfa ulaştırılması gerekmektedir. Kabul belgesi alım süresi Nisan ayı sonunu bulacaklar ise bu konuda TEV’e bilgi verip süre için onay almalıdır.
 • Yukarıda belirtilen sınavlarda istenilen seviyeyi tutturanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Noter’den tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

 

 • İTALYA’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği dallarında öğrenim gören ve 27 yaşından büyük olmayanların aday olabilecekleri ve otomotiv sektöründe çalışılabilecek alanları kapsayacak şekilde yüksek lisans öğrenimi için burslar verilecektir. Bursiyerler master öğrenimlerini normal süresi içerisinde tamamlayıp TOFAŞ Koç Holding A.Ş. veya FIAT Automobiles SpA (FGA) bünyesindeki TOFAŞ’ın uygun göreceği bir şirkette yüksek lisans eğitim süresinin asgari iki katı süreyle ilgili şirket ve bursiyer tarafından belirlenecek pozisyonda (aylık ücret, mesai gün ve saatleri, vs. alacak şekilde) çalışmak için taahhütname vereceklerdir. Bu şartları yerine getirmeyenler ile başarısız olanlar, öğrenimini izinsiz bırakanlar ya da kurallara karşı gelip ceza alanlar aldığı bursun iki katını TEV-FIAT Burs Fonuna ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte nakden ve defaten derhal iade edecektir. Adaylar 2 Nisan 2018 tarihine kadar ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi veren İtalya’daki üniversitelerden kabullerini kendileri alacaklardır. Kabul belgesi alım süresi Nisan ayı sonunu bulacaklar ise bu konuda TEV’e bilgi verip süre için onay almalıdır. Kabulleri ile birlikte eğer İtalya’daki üniversite adaydan İngilizce dil bilgisini gösteren IELTS ya da TOEFL sonucu veya İtalyanca sınav sonucu istiyorsa aday dil sınav soncunu TEV’e vermek zorundadır. Eğer üniversite adaydan İngilizce dil yeterlilik belgesi istemiyorsa aday bunu TEV’e belgelendirirse yabancı dil sonucunu TEV’e vermekten muaf olur. 2018 Nisan-Mayıs  aylarında TEV ve TOFAŞ tarafından yapılacak mülakattan sonra bursiyerliğe hak kazananlar belirlenecektir.

Not: İtalya’daki okulların yıllık yaklaşık olarak 2500 Euro'luk bir ücreti olabiliyor. Belirtilen bu rakam gelir seviyesi en yüksek öğrencilerden talep edilen maksimum fee miktarıdır. Ancak birçok öğrenci ödemez. Bunun için uluslararası tüm öğrenciler ailelerinin maaş dökümü ve gelir durumlarını bildiren belgelerle birlikte bir devlet kurumuna (EDISU Piedmonte) başvurup gelir testi yaptırabilirler. (ISEE Certficate). Öğrenciler bu gelir testi sonucu diğer öğrencilerle karşılaştırılarak bir sıralamaya girer ve bu listedeki sıralamalarına göre belirtilen bu ücretin belli bir yüzdesini öder veya kendilerinden hiç bir ücret talep edilmez. (Genellikle Türkiye'den giden öğrencilerin gelir durumu TL'den Euro'ya çevirildiği için onlardan hiç ücret talep edilmiyor).

 

 • “Eğitim Bilimleri” alanında aşağıdaki konulardan birinden kabul almak gereklidir.

1

Counselling - Personnel Services

Danışmanlık-Personel Hizmetleri

2

Elementary and Preschool Education

İlköğretim ve Okul öncesi

3

Special Education

Özel Egitim

4

Higher Education Administration

Yükseköğretim Yönetimi

5

Early Child Education

Erken Çocuk Eğitimi

 

 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir alan için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

 

İngiltere’deki Üniversitelere Müracaat için Adayların Dikkatle Okuması Gerekmektedir;

1- BRITISH SIDE İNGİLTERE’DE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI  (www.britishside-edu.com)

British Side English Language School, Türkiye’de devam eden eğitimlerinin yanı sıra İngiltere’de üniversite eğitimi görmek isteyen Türk öğrencilere de yardımcı oluyor. İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrencilere tercihlerine yönelik doğru okul seçiminde bulunmaları konusunda danışmanlık sunmaktadır. TEV burslarına başvuran öğrenci adayları için danışmanlık hizmetleri ücretsizdir. BRITISH SIDE, Uzun yıllar British Council’da görev yapmış ve eğitim almış uzman kadroyla, Öğrenciler için eğitim danışmanlığı, Sadece İngiltere üzerine danışmanlık hizmeti sunulması, vize danışmanlığı ve konaklama başvurularına destek, Öğrencilere İngiltere’de eğitimleri süresince verdiğimiz destek, İngiltere’ye gidiş öncesi Öğrenci Yaşamı konulu toplantılar, Eski öğrencilerden referanslar, İngiliz üniversitelerden seminerler ve toplantılar, İngiltere’deki eğitim öncesi, British Side’da IELTS/TOEFL hazırlık programları.

İLETİŞİM : British Side, English Language School, Barbaros Bulvarı Akdogan Sok No.43  Beşiktaş-İstanbul

Tel. 90 212 327 27 01 Fax. 90 212 327 94 36 E-mail. info@britishside.com

Bilgi için: Pelin Akçay  pelin.akcay@britishside-edu.com

BRITISH SIDE (Ücretsiz) DANIŞMANLIK YAPTIĞI ÜNİVERSİTELER İÇİN WEB SİTELERİNDEN TAKİP EDİNİZ.
 

2- EDCON  İNGİLTERE’DE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI  (www.edcon.com.tr)

İngiltere’deki üniversiteler hakkında bilgi almak, alanlarınızdaki en iyi bölüm ve üniversiteleri belirlemek için EDCON Eğitim Danışmanlığı Şirketi ile temasa geçebilirsiniz. EDCON aşağıda yazılı devlet üniversitelerinin Resmi Türkiye Temsilciliği ile başka üniversitelerinde temsilciliğini yapıyor. Bu üniversiteler ve İngiltere’de eğitim hakkında sizlere profesyonelce bilgi veriyor ve kabul alabilmeniz için sizden hiç bir ücret talebinde bulunmadan gerekenleri yapıyorlar. (EDCON, TEV adaylarından Üniversitelerle yapılan yazışmaların posta ücretlerini almamaktadır.)

EDCON Eğitim Danışmanlığından; Fulya AKÇIL fulyaakcil@edcon.com.tr  Tel: 0212-234 48 99 veya 234 36 75 Fax: 0212-230 17 61

EDCON’un DANIŞMANLIK YAPTIĞI ÜNİVERSİTELER İÇİN WEB SİTELERİNDEN TAKİP EDİNİZ.

 

TOP 20 Okul Listesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.