TEV-DAAD Almanya bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI - DAAD

MÜŞTEREK ALMANYA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

TEV-DAAD bursları için TEV’e son dosya verme tarihi 30 Mart 2018

 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 2018–2019 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Almanya’da; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Temel ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Amerikan Dili Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili İngilizce veya Almancadır. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenlere master öğrenimi için müşterek burs verilecektir. (www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/ ve www.hochschulkompass.de adreslerinden Almanya’da başvurmak istediğiniz üniversiteler ve master programları hakkında bilgi toplayabilirsiniz. TEV-DAAD bursu ücretli programları finanse etmemektedir. Adaylar ücret gerektirmeyen ve Master’s Degree derecesi veren programları seçebilirler). Ayrıca www.daad.de ve www.daad-turkiye.org sayfalarından DAAD ve Almanya’da yükseköğrenim hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Burs için öğrenim süresi bölümlere göre 9 – 24 ay arasında değişmektedir. Burs 2018 Eylül-Ekim aylarında Almanya’da yüksek lisans öğrenime başlayacakları kapsar. Adayların, en kısa zamanda dallarına uygun üniversite ve bölümlerin yetkilileri ile temasa geçmeleri ve tarihi daha sonra bildirilecek ve TEV Merkezinde yapılacak mülakata kadar başvuru aşamaları hakkında yazılı bilgi vermeleri gereklidir.  

RWTH Aachen Üniversitesi tarafından RWTH International Academy işbirliğiyle ücrete tabi master programları sunuluyor. Bu programlardan birine başvurup kabul edilen DAAD-TEV bursiyerlerine, kontenjanı her yıl yeniden belirlenen bir ücret muafiyeti uygulanıyor. RWTH Aachen RWTH International Academy işbirliğiyle sunulan programlar hakkında www.academy.rwth-aachen.de/en/education-formats/msc-degree-programmes adresinden ve DAAD-TEV bursiyerlerine ücret muafiyeti uygulamasıyla ilgili www.daad-turkiye.org/imperia/md/content/informationszentren/ic-istanbul2/rwth_aachen_international_academy_ausschreibung_fellowship_for_turkish_engineers_jg_2018.pdf adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bu uygulama yalnızca DAAD-TEV master bursuna hak kazanan bursiyerler için geçerlidir. Bu programlara başvurmak isteyen adaylara, bursiyer olurlarsa DAAD-TEV tarafından bir yazı verilecektir.  

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • ·         T.C. vatandaşı olanlar ve 30 yaşından büyük olmayanlar, 1988 doğumlular müracaat edebilir.)
 • ·         Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan MEB’e bağlı TC Sınırları içinde öğretim veren Üniversitelerin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun olanlar,
 • ·         Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • ·         Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili (İngilizce veya Almanca) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde dosyaya koyacaklardır. Başvuru formlarını imzalamayı unutmayınız.

1)    TEV Müracaat formu,(http://yurtdisi.tev.org.tr/) (TEV online başvuru formunun doldurulması zorunludur)

2)    DAAD formu https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/forschungsstipendium_en.pdf bu adresten alabilirsiniz. (DAAD formu iki adet)

Ayrıca adayların Almanya’da öğrenim göreceği dile göre doldurması gereken form:

http://www.tev.org.tr/images/yurtdisi/a206_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx

 

3)    İki farlı öğretim üyesinden alınmış akademik referans mektubu. DAAD Referans mektubu formunu bu linkten alabilirsiniz: http://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf (Referansı veren öğretim üyesi kendi formatını kullanmak isterse, bu da kabul ediecektir.)

4)    Özgeçmiş, (Mümkünse bir sayfada, İngilizce, iki adet)

5)    Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Almanya’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık niyet mektubu, (İngilizce, iki adet)

6)    Varsa üniversitelerden aldığı kabul mektubu,

7)    Mezunlar için üniversite diploma veya ilişik kesme belgesinin tasdikli İngilizce örneği (Üniversiteden aslı gibidir kaşeli veya noterden onaylı fotokopi, iki adet),

8)    Lise diplomasının Almanca veya İngilizce onaylı örneği, (Yeminli Tercümanın onayı yeterlidir.) (İki adet.)

9)    Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren transkript, (İngilizce, iki adet.)

10)  Yabancı dil sınav sonuçlarının bir örneği (tarih ve detaylı bilgi aşağıdadır.)

11)   Aile nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)

12)  İki adet vesikalık fotoğraf,

13)  Ailenin gelir durumun gösterir belgeler, (Maaş bordrosu, gelir-emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.)

Kapsayacak başvuru dosyalarını,

a)       Tüm belgelerin postaya vermeden ya da teslim etmeden önce düzgünce taranıp pdf olarak yurtdisiburs@tev.org.tr  ye iletilmesi ve sonrasında,

b)       Tüm belgelerin telli plastik dosyaya düzgünce takılıp,

En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.

* Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

*İki adet olarak istenilen belgelerin biri asıl, diğeri fotokopi olabilir, ikinci adetleri aday tarafından başka bir telli dosyaya takılarak iki adet dosya olarak TEV’e iletecektir.

 

Yüksek Lisans öğreniminin tamamını Almanca yapacaklar hariç diğer adayların, TOEFL IBT notunun en az79–80 veya IELTS Akademik notunun en az 6,5 olması gerekmektedir. Bu sınav sonuçlarından herhangi birine sahip olanlar, bir örneğini başvuru dosyası ile birlikte TEV’e iletmelidirler. Sınav sonucu olmayanlar IELTS veya TOEFL düzenleyen kurumlardan alacakları sınav sonucunu en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Sınav harçları ve diğer giderler müracaatçılar tarafından karşılanacaktır.

 

Almanca dil yeterliliği için adayların şu hususlara dikkat etmesi gereklidir:

Almanya’da Almanca bir programına başvuracağını beyan eden adayların, burs başvurusu esnasında Almanca dil yeterlilik belgesi sunması gerekmektedir. Almanya’daki üniversitelerde Almanca master programlarına başvuru sırasında Almanca dil yeterliliğinin ispatlanması için Abitur, DSD 2, ,TestDaf (TDN 4-5), DSH 2-3, Goethe Zertifikat C2 veya Telc Deutsch C1 belgelerinden biri yeterli kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu belgelerden herhangi biriyle DAAD-TEV master bursuna da başvurulabilir. Ayrıca, DAAD-TEV ortak master bursuna başvuru sırasında Almanca bir master programında okumak istediğini beyan eden adayların Goethe B2/C1 veya Telc B2 belgelerinden birini sunması halinde, yalnızca burs başvurusu için bu belgeler de kabul edilecektir. Ancak Almanya’daki master programlarının tamamında Goethe B2/C1 ve Telc B2 belgelerinin kabul edilmediği dikkate alınmalıdır. Almanca bir master programının şartlarına uygun, doğru Almanca dil belgesini sunmak tamamen başvuran adayın sorumluluğundadır. DAAD-TEV ortak master bursuna başvurup bursu almaya hak kazanan bir adayın elindeki yabancı dil belgesinin başvurulan master programı tarafından yeterli görülmemesi halinde, bundan DAAD veya TEV sorumlu tutulamaz. Bu sebeple DAAD-TEV bursuna başvurmadan önce başvurmayı düşündüğünüz master programlarının hangi Almanca veya İngilizce dil belgesini kabul ettiğini öğrenmenizi ve planlamanızı buna göre yapmanızı öneriyoruz.

Almanca dil yeterlilik belgesini bursun son başvuru tarihine yetiştiremeyen adaylar, daha erken bir tarihte DAAD ofisleri ile temasa geçerek, ücretsiz Ondaf sınavına girebilirler ve Ondaf’tan B2 veya üzeri bir sonuç aldıkları takdirde başvurularını yapabilirler. Bu durumdaki adayların da Testdaf, DSH, Goethe veya Telc Deutsch belgelerinden birini en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar TEV’e ulaştırması gerekmektedir. Ondaf sınav sonuç belgesi Almanca master programlarına başvuru sırasında geçerli kabul edilmemektedir.

 

 • Almanya’da belirli bir bölüm için şart koşulan yabancı dil yeterlilik belgesi ve dil seviyesi üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Almanya’daki üniversiteler bu şartları kendileri belirler. Lütfen okumak istediğiniz bölümler için şart koşulan dil seviyesi ve talep edilen sınav sonuç belgesinin ne olduğundan emin olunuz. Dil yeterlilik koşullarını okumak istediğiniz programın internet sitesinde, genellikle başvuru şartları başlığı altında bulabilirsiniz. Bursa başvurmadan önce, başvurmayı düşündüğünüz master programlarının kabul ettiği yabancı dil belgelerinin ne olduğunu öğrenmek, burs başvurusu ve master başvurusu için ayrı ayrı sınavlara girme zahmetinden sizi kurtaracak ve başvuru süreçlerini doğru yönetmenize yardımcı olacaktır.

 

Gerek İngilizce gerekse Almanca dil yeterlilik sınavları belli aralıklarla yapıldığından, burs başvurunuzun eksik veya geç sunulan bir belge sebebiyle reddedilmemesi için, bir an evvel sınav takvimlerini öğrenmenizi ve zaman planlamanızı yapmanızı öneriyoruz!

 

 • ·         İngilizce bir master programına başvuracak adaylar, bursa hak kazandıkları takdirde, Almanca seviyelerini belirlemek üzere, Ondaf sınavına ücretsiz olarak DAAD Danışma Merkezlerinde girebilecektir.
 • ·         Öğrenimini İngilizce yapacak olan adaylardan iyi derecede Almanca bilgisine de sahip olup bunu belgelemek isteyenler, isterlerse burs başvurusu sırasında Ondaf sınavına girebilirler.
 • ·         DAAD Türkiye Danışma Merkezlerinin ve ilgili kişilerin iletişim bilgileri bu sayfanın sonundadır.

 

Adaylar, dosyalarını TEV’e teslim ettikten sonra, dosyalarındaki bilgi ve belgeler dikkate alınarak ön elemeye tabi tutulacaklardır. İlk elemeden sonra adaylara ayrıca bilgi verilecektir.

 

Son aşama olan mülakatlar muhtemelen Mayıs ayının ilk haftası TEV Genel Merkezinde yapılacaktır. Adayın mülakata gireceği tarih ve saati belli olduğunda ayrıca bildirilecektir. TEV ve DAAD temsilcilerinin katılacağı mülakat, adayın öğrenim göreceği dile göre İngilizce veya Almanca yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehir içi ve şehirlerarası vb. masrafları kendilerine aittir.

 

Adaylar ya da bursiyer olarak seçilenler en geç 2018 Haziran ayı sonuna kadar kabullerini alıp TEV’e iletmeleri gerekir. Eğer bursa hak kazanan kişi, bu tarihe kadar Almanya’da bu yazının ilk paragrafındaki açıklamalara uygun bir master programına kabul edilmemişse, başvuru ve kabul sürecinde hangi aşamada olduğunu TEV’e bildirmelidir.

 

Asil bursiyerliğe hak kazananların öğrenim giderlerinin %50’si Türk Eğitim Vakfı, %50’si DAAD tarafından karşılanacaktır. Ödemeler bursiyer Almanya’ya gittikten kısa bir süre sonra DAAD muhasebesi tarafından yapılacaktır. Burslar, aylık yaşam giderini, gidiş-dönüş yol ücretini, sağlık sigortasını ve araç gereç yardımını kapsamaktadır. Bursun detaylı kapsamı ayrıca DAAD tarafından bursiyerlere bildirilecektir.

 

Bursiyerler, Türk Eğitim Vakfı’na taahhütname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimlerini ülkemizde kullanmaları ve her iki ülke arasında kurmaları amacıyla yurda dönmeyi kabul ederler. Almanya’da ya da başka ülkede çalışmak isteyen ve iş imkanı bulan bursiyerlere en fazla 3 yıla kadar çalışma izni verilir. Ayrıca doktora yapmak isteyenlere doktora ve post-dok süresince de yurt dışında kalış izni verilir. Ancak, bursiyer master öğrenimini tamamladıktan sonra TEV’e durumunu bildirmek ve TEV’den izin almak zorundadır. Bursiyer çalışma ya da doktora süresi sonunda TEV’in kendilerine vereceği süre içinde yurda döneceğini ve en az 2 yıl Türkiye’de kalacağını taahhüt eder. (Türkiye’de işe başlayanlar görevleri gereği yurt dışına gidebilirler.)

 

Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla taksitlerle ve uygun görülen yollarla TEV’e geri ödemeyi taahhüt eder.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

 

Burs ve Ondaf sınavıyla ilgili aşağıda iletişim bilgileri verilen DAAD Danışma Merkezlerinden ve üniversitelerde görevli DAAD okutmanlarından bilgi alabilirsiniz:

 

DAAD Danışma Merkezleri

 

İstanbul Danışma Merkezi

Dr. Volker Schmidt- Sıraselviler Cad. 78/4 34433 Cihangir / İstanbul

Tel: 0212 249 34 62 Faks: 0212 249 34 64 istanbul@daad-turkiye.org  www.daad-turkiye.org

 

Ankara Danışma Merkezi

Sarah Schackert-Feld- Atatürk Bulvarı 141 Bulvar Palas İş Merkezi B Blok, Daire 97 06440 Bakanlıklar - ANKARA

Tel.: 0312 419 35 54  Faks: 0312 419 35 68 ankara@daad-turkiye.org  www.daad-turkiye.org

DAAD Okutmanları

 • Franziska Trepke- Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyati Anabilim Dalı         E-posta:ankara@daad-turkiye.org
 • Dr. Volker Schmidt - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiAlman Dili Eğitim Bölümü TR-81040 Ziverbey Kadıköy-İstanbul  E-posta: istanbul@daad-turkiye.org
 • Julia Völker - Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü TR-34459 Laleli-İstanbul
 • Nilüfer Köker –İstanbulKültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi E-5 Karayolu Üzeri TR-34510 Şirinevler-İstanbul    E-posta:n.koker@iku.edu.tr
 • Dr. Malte Fuhrmann – İstanbul Bilgi Universitesi European Institute Uluslararası İlişkiler Bölümü Silahtarağa Kampüsü E5 Binası, Oda no: 305 Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul  E-posta: malte.fuhrmann@bilgi.edu.tr
 • Ole Johann Thom - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü TR Bornova İzmir        E-posta:thom.daad.izmir@gmail.com
 • Franziska Trepke - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü M.M. Kat 3 oda 313 TR06531 Ankara  E-posta: daad.metu@gmail.com
 • Dr. Nilgün Yüce - Akdeniz ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dumlupinar Bulvarı07058 Kampus Antalya  E-posta: nilgunyuce@akdeniz.edu.tr