TEV-IE Business School İspanya bursları


TEV - IE BUSINESS SCHOOL

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

YÜKSEK LİSANS BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2019

 

İspanya’da; Türk Eğitim Vakıf (TEV) – IE (Instituto Empresa) Business School Madrid;  Karşılıksız okul ücreti bursu ile Master in Market Research and Consumer Behaviour, Master in Cybersecurity, Master in Talent Development and Human Resources, Master in Global Corporate Compliance (LL.M./MsL), Full-Time, October Intake and LL.M. in International Business Law” Sadece bu bölümler için yüksek lisans bursları verecektir. Öğrenim dili İngilizce ve süresi 10-12 aydır ve Eylül-Ekim 2019’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar. Adaylar mülakat sonrası 22 Mayıs tarihine kadar okul kayıt ücreti (admission fee) ödemek zorunda değildir. Burs sonucuna göre ödemelerini yapabilirler.

TEV - IE (Instituto Empresa) Business School müşterek burslarından; “Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışı, Siber Güvenlikte, Yetenek Geliştirme ve İnsan Kaynakları, Global Kurumsal Uyumluluk (LL.M./MsL), Tam Zamanlı,

Ekim ayında başlayan, LL.M. Uluslararası Ticaret Hukuku” alanlarında seçilecek adaylara %100 karşılıksız okul ücreti imkanı sağlanacaktır. IE bu burs imkanını dünyada sadece TEV aracılığı ile sağlamaktadır. 

Aday kabul alacağı bölümün ön gördüğü şartlara haiz olmalıdır. İlgili bölümler aşağıda belirtilen sınav sonuçlarını erken tarihlerde adaydan isteyebilir ve istenilen süre içinde aday belgeleri bölüme vermekle yükümlüdür.  Bu nedenle vakit kaybetmeden ilgili bölümle temasa geçilmelidir. 

İlgilenenler, IE Business School Türkiye temsilcisinden işlemlerini zamanında yapmak için vakit geçirmeden bilgi alabilirler. E-mail: Turkey@ie.edu  

IE Business School hakkında tüm bilgiler için resmi web sitesi www.ie.edu

“IE Hakkında Daha Fazla Bilgi” (Sunum Dosyası)

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1989 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan YÖK’e bağlı TC sınırları içindeki üniversitelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (MBA Yüksek Lisans Programına mezun ve 2 yıl iş tecrübeli kişiler; diğer programlara yeni mezunlar veya iş tecrübeli kişiler başvuru yapabilmektedir.
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • GMAT, TOEFL ve IELTS sınav sonuçları; TOEFL-IBT en az 100 veya IELTS Akademik en az 7 ayrıca MBA ve Finans programları için GMAT sınav sonucu (en az 680). Diğer alanlar için IE adaylardan GRE ister.  Adaylar IE’nin başvuru ve kabul alma süreci içinde bu sınav sonuçlarını alıp IE’ye vermeleri gereklidir.
 • GMAT veya GRE veya LSAT veya ieGAT** ; Finans masterı için giriş sınavı: GMAT (en az 680) veya CFA Level 1 veya CAIA Level 1.
 • ieGAT sınavı okulun kendi sınavı olup, yılda 3-4 kez İstanbul'da verilmektedir.
 • Adayların test sonuçlarının birer örneğini ile kabul belgelerini en geç mümkünse 15 Mayıs 2019 tarihine kadar eğer başvuru süreci devam ediyorsa TEV’e bilgi verip 15 Mayıs 2019 tarihine kadar TEV’na ibraz etmeleri gerekmektedir. * Eğer IE adayın dil bilgisine göre yabancı dil skoru istemezse aday TEV’e vermek zorunda kalmaz, aday IE’nin istediği tüm sınav sonuçlarının birer örneğini TEV’e vermelidir.
  • Aday %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş ise Şubat ayı sonuna kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu ya da IE dil sınav sonucunu TEV’e iletmek zorundadır. (En az; IELTS 6, TOEFL 80)

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar,

 • TEV başvuru formu, (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)
 • Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği, (Okuldan ya da Noterden onaylı)
 • Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,
 • Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık yazı,(İngilizce 2 adet, Türkçe 1 adet)
 • Adayların, toplum ve çevre için yaptığı gönüllü ya da profesyonel yaptığı çalışmalarını açıklayan İngilizce bir yazı hazırlaması. Varsa bunu kanıtlayan belgeleri dosyalarına eklemeleri. Ayrıca bu yazı ve belgeleri IE başvuru-kabul alma sürecinde adaydan isteyebilir, adayın hazırlıklı olması gerekir. Bu çalışmalar adayın katıldığı ve yaptığı herhangi bir görevi, projeyi kapsayabilir. 
 • İngilizce CV, (2 adet)
 • ·        Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Ailenin gelir durumu için e-devletten maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgeler.

Kapsayacak dosyalarını, 

Tüm belgelerin telli plastik dosyaya düzgünce takılmalıdır ve ayrıca plastik folyolara konulmamalı.

En geç 15 Mayıs 2019 tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.

* Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 

 • İstenilen şartları yerine getiren adaylar daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi ya da isterse 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. İsteyenler doktora öğrenimine de yurt dışında devam edebilir ve sonrasında yurda dönebilir.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV’in kendilerine yaptığı döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa başvurabilir, daha fazla başvurular kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

TEV & IE Scholarship Q&A

 

 

 

IE is one of the leading European higher education institutions, whose belief in innovation and entrepreneurship is an integral part of its drive towards academic excellence. With its centrally located Madrid campus, international student community, and dynamic learning environment, IE is the perfect place to develop your career.

 

 

 

AGENDA

 

 

 

Venue: TEV Building, 9th Floor, Büyükdere Caddesi TEV Kocabas Ishani No:111,Gayrettepe- Istanbul

 

 

 

TEV & IE Scholarship Q&A 

2019, Saturday, April 6th, 14:00 - 16:00 

 

IE Global Admissions Test

2019, Saturday, April 6th, 16:00 - 18:00

                  

The Financial Aid team invites you to learn about the TEV & IE Scholarship during a Q&A Sessions in Istanbul. TEV Director of the Overseas Scholars will be attending this session. You will have the chance to ask your questions regarding this scholarship opportunity.


The ultimate beneficiaries of this targeted scholarship program will be those Turkish graduates who have demonstrated superior commitment to their own personal development and that of their local community; who have demonstrated outstanding academic and professional results to date; who have the real potential to become future leaders in their chosen field(s) of endeavour; and who without these scholarships would otherwise not be able to attend an elite institution for financial reasons. 


To apply, please access the TEV Scholarship Application website www.tev.org.tr/guncel/default/GUNCEL/82/0/0 
Also, you may take this opportunity to sign up for the IE Global Admissions Test if you have already begun your application process. To find out more about this test, please click To find out more about this test: http://www.ie.edu/iegat-masters-admission-test/


Should you have any questions please feel free to contact us directly. 
IE Admissions & Financial Aid team turkey@ie.edu

 

 

English Version:

 

 

TEV - IE BUSINESS SCHOOL

 

2019-2020 ACADEMIC YEAR

 

COMPLEMENTARY INFORMATION ON SCHOLARSHIPS FOR MASTERS

 

Deadline for applications: 15 May 2019

 

 

 

In Spain; Turkish Education Foundation (TEV) - IE (Instituto Empresa) Business School Madrid; Master in Market Research and Consumer Behaviour, Master in Cybersecurity, Master in Talent Development and Human Resources, Master in Global Corporate Compliance (LL.M./MsL), Full-Time, October Intake and LL.M. in International Business Law” are the full non-repayable-tuition-fee scholarships that will be offered for this academic year. The language of instruction is English and the duration of the program is 10-12 months and the scholarship covers programs beginning on September-October 2019. The candidates selected in these fields will be provided with a 100% scholarship for the corresponding tuition fee. TEV is the only foundation to receive such a scholarship from IE.

Candidates must have the requirements of the corresponding masters to be accepted. The relevant departments carrying out the admissions process for the mentioned programs may request the candidates the exam results listed below and the candidates must submit the required documents to the department within the required time frame. Therefore, the candidates should contact the relevant admissions department as soon as possible.

Those interested are encouraged to contact IE Business School’s representative in Turkey as soon as possible. E-mail: Turkey@ie.edu

For further information about IE Business School, please visit the web page www.ie.edu

 

 

REQUIREMENTS NEEDED FROM CANDIDATES:

 

• To be a Turkish citizen and not to be older than 30 years (candidates born in 1989 are accepted).

 

• To be either a graduate or a student in senior year from a university (related to one of the above-mentioned areas) in Turkey that is accredited by The Council of Higher Education (YÖK) (Graduate candidates with a 2 years of work experience may apply to the MBA programs whereas the other programs accept both new graduates and candidates with work experience)

• Grade Point Average of at least 3 in the 4-point system,

• GMAT, TOEFL and IELTS exam results; 100 or higher from the TOEFL-IBT or at least 7 or higher from the IELTS Academic. Also at least 680 from GMAT exam for the MBA and Finance programs. IE requires GRE for the remaining programs. Applicants are required to take these exam results and submit them to IE during the application and enrolment process.

• GMAT or GRE or LSAT or ieGAT **; for masters in finance: GMAT (at least 680) or CFA Level 1 or CAIA Level 1.

• ieGAT exam is the school's own exam and takes place 3-4 times a year in Istanbul.

• Applicants should submit a copy of the test results and the acceptance documentsfrom IE at the latest by 15 May 2019 to TEV. Should they still be in the selection process, the mentioned documents can be presented to TEV up until the 15 May of 2019, always maintaining TEV informed about the current status of the applicant. * If IE does not request a foreign language score according to the linguistic knowledge of the candidate, then TEV doesn’t require any certification for the subject either. However, the candidate must give TEV a copy of all the exam results requested by IE.

• If the candidate has not studied in a university with English as the language of instruction, he / she must possess a valid IELTS or TOEFL test result or IE language test result to submit to TEV by the end of February. (Minimum scores accepted: IELTS 6, TOEFL 80)

 

 

STEPS TO FOLLOW AND REQUIRED INFORMATION:

 

Applications should include the following documentation,

 

• TEV application form, (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (Filling out the online TEV application form is obligatory since a copy of the form will be included in the candidate’s file)

 

• Certified sample of university diploma or certificate for graduates, (approved by the school or public notary)

 

• Transcript showing the courses, grades and success average during higher education period,

 

• Reference letters from two faculty members who have taught the candidate during higher education period,

 

• One-page-long letter of statement describing the candidate's areas of interest and the reasons leading to pursue the master's degree, (2 copies in English, 1 copy in Turkish)

 

• An essay in English describing the candidate’s work for the community and the environment either professionally or voluntarily. Should there be official certificates to prove the mentioned work, copies of those should also be included. These documents may also be requested by IE through the candidate’s application process and therefore the candidate must be prepared to provide copies to both institutions if necessary. Proof of the candidate’s involvement in any other activity may also be asked for in detail from both parties.

 

• Up to date CV in English (2 copies)

 

• Photocopy of family registration and ID, (one copy of each that could be obtained from the e-government web portal)

 

• Two passport size photos,

 

• E-government payrolls, income and property information documents stating in detail the family's income.

Please be advised that;

All documents should be organized in a plastic folder and

submitted to TEV Istanbul Headquarters no later than 15 May 2019.

 

* Delays due to postal issues or similar reasons will not be taken into consideration.

• Candidates who fulfill the requirements will be summoned for an interview. Expenses for the candidates coming from outside or inside of Istanbul should be covered by themselves.

 

• The winners of the scholarship will sign a notarized Contract of Commitment and a Bond of Surety accepting that they will return to Turkey upon either completion of the program or after the 3-year-long work experience that the contract allows. Those who want to further pursue their academic studies will be allowed to do their PhD degrees abroad and would later return to Turkey.

 

• Scholars accept the obligation to pay back to the Foundation the grants received in foreign currencies throughout their studies divided in appropriate installments with the aim of training of a young Turkish student in the future. These payments are required to be scheduled as soon as the scholars (re)start to work.

 

 

IMPORTANT INFORMATION:

 

•Candidates may apply to our scholarships abroad no more than 2 times regardless of the year they are applying. No more than 2 applications are accepted.

 

• The applications that are found to be misrepresented in the above mentioned application documents are canceled regardless of the stage they are at. These scholarships are canceled even if the candidates have already started to receive a scholarship. They cannot make any requests from TEV and their joint scholarships and, if necessary, a criminal complaint is filed with the Office of the Chief Public Prosecutor for the relevant provisions of the Turkish Criminal Code.

 

• Those who start their higher education abroad on their own or any other organization’s accord and who start their graduate studies under the same conditions are not accepted.

 

• For a master's degree, only one field of studies can be selected and it must be specified in the application form.

 

• It is compulsory that the required documents are prepared in the required and correct order and sent to TEV in person or by mail after correctly perforating and organizing the documentation in a suitable folder.

 

• TEV will make all correspondence by e-mail and convey the information in this way. The candidate should provide an existing and current e-mail address and continue using the same e-mail address throughout the entire application process and for all communications with TEV. Should there be a change of contact information, TEV must be informed without delay.

 

• The applications that do not include all the requested information and documents will not be accepted.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

TEV & IE Scholarship Q&A

 

 

 

 

 

IE is one of the leading European higher education institutions, whose belief in innovation and entrepreneurship is an integral part of its drive towards academic excellence. With its centrally located Madrid campus, international student community, and dynamic learning environment, IE is the perfect place to develop your career.

 

 

 

AGENDA

 

 

 

Venue: TEV Building, 9th Floor, Büyükdere Caddesi TEV Kocabas Ishani No:111,Gayrettepe- Istanbul

 

 

 

TEV & IE Scholarship Q&A 

 

2019, Saturday, April 6th, 14:00 - 16:00 

 

IE Global Admissions Test

 

2019, Saturday, April 6th, 16:00 - 18:00                  

 

The Financial Aid team invites you to learn about the TEV & IE Scholarship during a Q&A Sessions in Istanbul. TEV Director of the Overseas Scholars will be attending this session. You will have the chance to ask your questions regarding this scholarship opportunity.

The ultimate beneficiaries of this targeted scholarship program will be those Turkish graduates who have demonstrated superior commitment to their own personal development and that of their local community; who have demonstrated outstanding academic and professional results to date; who have the real potential to become future leaders in their chosen field(s) of endeavour; and who without these scholarships would otherwise not be able to attend an elite institution for financial reasons. 

To apply, please access the TEV Scholarship Application website www.tev.org.tr/guncel/default/GUNCEL/82/0/0 
Also, you may take this opportunity to sign up for the IE Global Admissions Test if you have already begun your application process. To find out more about this test, please click To find out more about this test: http://www.ie.edu/iegat-masters-admission-test/

Should you have any questions please feel free to contact us directly. 
IE Admissions & Financial Aid team turkey@ie.edu