Kız Öğrenci Yurt Bursları


YURT BURSU

Türk Eğitim Vakfı (TEV), büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova'da,Trabzon'da ve Ankara’da olmak üzere üç Kız Öğrenci Yurdunu hizmete açmıştır.

Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:

 1. Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir. 

 2. Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, aşağıda açıklanan burs kriterlerini sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir. Burslu kalan öğrencilere ayrıca cep harçlığı da verilmektedir.


BURSLU BAŞVURU

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, İzmir, Trabzon ve Ankara’daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan kız öğrencilere yurt bursu (TEV Yurtlarında ücretsiz barınma imkanı) sağlamaktadır. Burslu kalan öğrencilere ayrıca cep harçlığı da verilmektedir.

İzmir Balçova'daki kız öğrenci yurduna ailesi İzmir dışında ikamet eden, Trabzon'daki kız öğrenci yurduna ailesi Trabzon dışında ikamet eden, Ankara’daki kız öğrenci yurduna ailesi Ankara dışında ikamet eden kız öğrenciler başvuru yapabilecektir.

Uzak ilçelerde oturanların başvuruları komisyonda değerlendirilmektedir.

 

BURSLU BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kurumdan (kamu veya özel) burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli öğrenim kredisinin alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için : Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

 ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim /uzaktan  öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 • Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER

TEV’in internet sayfasından doldurduğu 'TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Başvuru Forumu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, mavi veya beyaz renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 1. TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Başvuru Formu
 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)
 3. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.),
 4. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),
 5. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylınot dökümü belgesi (transkript),
  1. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.
 6. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),
 8. “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),
 9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.))
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

 • Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilirler.)
 • Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
 • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
 • Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),
  Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e- devletten alınmalıdır.)

12.Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.  

13.Anne  ve baba adına Risk Merkezi Raporu Belgesi (e-devletten alınmalıdır.) 

Not : (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

 

 ÖN DEĞERLENDİRME: 

- TEV tarafından başvuran adaylar sistemdeki bilgileri üzerinden ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile mülakata katılabileceği bildirilecektir.

- Ön değerlendirmeyi geçen adayların hangi tarihte ilgili yurtta mülakata gireceği duyurulacaktır.

- Evraklarını tam olarak ilgili yurda teslim etmeyen öğrenci mülakata alınmayacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Formu sonunda yer alan; Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması

durumunda yapılan başvurunuz geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • Burs kazanan öğrencilere cep harçlığı ödenebilmesi için banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve adaya bildirilecektir. Öğrencilerin hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Başvuru formları, sorunlara sebep olduğu için kesinlikle cep telefonundan doldurulmaya çalışılmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Burslarla ilgili sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLECEĞİ ADRESLER:

Başvuru formu doldurulup, imzalandıktan sonra, ekinde istenilen belgelerle birlikte, ilgili yurt müdürlüklerine elden teslim edilebilir, öncelikle faks çekilebilir ve tarama cihazından taranarak e-posta yoluyla gönderilebilir. (Faks ve tarama yoluyla gönderilen belgelerin asılları belirlenen süre sonuna kadar yurt müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.)

İZMİR için;
Özel TEV Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Korutürk Mahallesi Lider Sokak No:21-23 Balçova/İzmir
Tel: 0232 278 27 27
Faks: 0232 278 08 34
e-posta: tev_yurt_izmir@tev.org.tr

TRABZON için;
TEV Trabzon Özel Kız Öğrenci Yurdu
2 nolu Bostancı Mah. Şahin Sok. No: 6 Trabzon
Tel: 0462 888 01 00
Faks: 0462 888 01 04
e-posta: tev_yurt_trabzon@tev.org.tr

ANKARA için:
Türk Eğitim Vakfı Ankara Özel Kız Öğrenci Yurdu
Eti Mah. Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
Turna İş Merkezi No: 68 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 230 89 83 – 0312 230 89 86
e-posta: tev_yurt_ankara@tev.org.tr

 

Yurt Bursunun Başlaması

Yurt Bursu kazandığı kendisine duyurulan adaylar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra TEV Yurt Yetkilisinin onayı ile yurtta kalmaya başlayabilecektir.

Yurt Bursunun Kesilmesi

Yurtta barınma bursu, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. Normal öğrenim süresi sonunda öğrencinin yurtta barınma süresi de sona erer.

Vicdani Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her TEV bursiyeri mezun olduktan sonra,imkanı olduğu taktirde en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu yerlerde TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, burs alırken TEV tarafından yürütülen projelerde gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.