-
-
-

TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim bursu vermektedir.

 

2019-2020 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 2-30 Eylül

2019-2020 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 300 TL

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, 
 • Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, 
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz. 

 

BAŞVURU

 • Burs başvuru tarihi: 2-30 Eylül'dür.
 • TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr internet adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

EKLENECEK BELGELER 

TEV internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak 'TEV Bursu Mesleki Orta Öğrenim Başvuru Formu’nu imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, mavi veya beyaz renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 • TEV Bursu Mesleki Orta Öğrenim Başvuru Formu
 • Liseye yeni kayıt yaptıranlar öğrenciler okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren belge ,
 • Ara sınıfta öğrenim gören öğrenciler; bir önceki sınıfın notlarını gösteren onaylı yıl sonu karne örneği,
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

 (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

  • Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
  • Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),

Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi  (hem anne hem baba adına -devletten alınmalıdır.) 

Not : (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

 

EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ

 • Başvuru formu ve ekinde istenen belgeler; okul müdürlüğüne verilecektir. 
 • Belgelerini Vakfımıza gönderen öğrencilerin  belgeleri işleme konulmayacaktır.

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan, Taahhüt, Vicdani Yükümlülük Bölümü ,Genel Aydınlatma Metni ve Beyan Metni Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması

durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Seçimler okul müdürlüğü tarafından oluşturulacak burs komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. TEV bursunun çıktığı kesinleştikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Başvuru formları, sorunlara sebep olduğu için kesinlikle cep telefonundan doldurulmaya çalışılmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 

BURSİYER SEÇİMİ

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere e-posta veya sms yoluyla duyurulacaktır. TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

 

 

BURSUN ÖDENMESİ

 • Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 

 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her TEV bursiyeri mezun olduktan sonra, imkanı olduğu taktirde en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu yerlerde TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, burs alırken TEV tarafından yürütülen projelerde gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.