-
-
-

Yurt Dışı Burs Başvurusu ve Seçim Aşaması


YURT DIŞI BURS BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMASI

Türk Eğitim Vakfı'nın yurt dışı Yüksek Lisans (Master's Degree) burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV'e başvururlar. Burslar yalnızca burs verilen A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerindeki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV'den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adaylar müracaat süresi içinde yurtdışındaki üniversitelerden alacağı kabulleri TEV' e vermek zorunda değildir. Ancak adayların Kasım ayından itibaren yurtdışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri gerekir. Adaylar açıklama yazılarımızda belirtilen süre içinde kabullerini alıp TEV'e vermek zorundadır.

Adaylar, yükseköğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (Mülakat komisyonu adayların çoğunlukta bulunduğu alanlara mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumu dikkate alınır.

Burs konularına göre detaylar her yıl ilan ekindeki açıklama yazılarımızda detaylı verilmektedir.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

  • T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
  • Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları, (İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezun adaylar başvurabilirler.)
  • Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak. (Burslarımıza Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görenler müracaat edebilirler.)
  • Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. (Müracaattan sonra verilecek süre içinde dil sınav sonuçları TEV'e verilir.)

1)İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL (İstenilen puan en az 79-80) veya IELTS (İstenilen puan en az 6,5) Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50'ye girmeleri gerekmektedir.

2) Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki Üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri istenmektedir.