TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI – FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ 2017-2018

MÜŞTEREK FRANSA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

TEV’e son dosya verme tarihi 31 Mart 2017

 

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği Fransa’da Yüksek Lisans öğrenimi için 2004 yılından beri her yıl Mastır2 eğitimine başvuracak öğrencilere yönelik ortaklaşa yaşam gideri bursu vermektedir. Egitim dili İngilizce olan programlar da burs kapsamındadır. Burs başvurusunda her hangi bir alan sınırlaması yoktur, tüm alanlara açıktır. Paris dışındaki üniversitelerin seçilmesi sadece tavsiye edilir. 

Master eğitimi bursunun süresi on aydır ve bu süre yenilenemez. Bununla birlikte burs pedagojik nedenlerden (staj, tez, vs) dolayı uzatılabilir. 

Programın eğitim diline göre istenen dil seviyesi: Fransızca için B2 veya İngilizce için B2 seviyesidir. 

Üniversitelerin ve Grandes Ecoles’lerin sunduğu yüksek lisans (Master’s Degree) programlarının listesine www.turquie.campusfrance.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Sitede İngilizce verilen eğitimler için ayrıca bir başlık bulabilirsiniz. 

Öğrenciler burstan faydalanabilmek için 2017 Eylül-Ekim aylarında öğrenime başlamak üzere bir üniversiteden kabul almış olmalıdırlar. Daha fazla bilgi için Bayan Béatrice DELPOUVE ile iletişime geçebilirsiniz. beatrice.delpouve@ifturquie.org (cc’de Bay Christophe DESSAUX christophe.dessaux@diplomatie.gouv.fr 

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamak, 1987 doğumlular müracaat edebilir.)
 • Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3 genel not ortalamasına sahip olmak (Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler ya da mezunlar müracaat edebilir.)
 • Öğrenimin gerektirdiği dili (Fransızca veya İngilizce) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek,

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adayların sadece aşağıda istenilen belgeleri vermeleri yeterlidir.

 • TEV Müracaat formu (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)
  • Fransa Büyükelçiliği Müracaat formu (Fransızca form 2 adet)
  • Özgeçmiş, (Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)
  • Adayın Fransa’da ilgi duyduğu çalışma alanları, projesi ve mezuniyetinden sonra profesyonel olarak ne yapacağını açıklayan bir yazı, (Bir sayfalık ve Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)
  • Diploma veya çıkış belgesinin onaylı Fransızca örneği (Mezunlar için, Okuldan ya da Noterden onaylı, Türkçe ekli 2 adet),
  • Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren transkript, (Fransızca veya İngilizce, 2 adet.)
  • İki öğretim üyesinden alınacak referans mektubu, (Fransızca veya İngilizce olabilir, kapalı zarfta),
   • Fransızca dil yeterlilik belgesi (2 adet), (Bu belge için verilen süre aşağıda belirtilmiştir.)
   • Eğer gidilecek kurumla yazışma yapılmışsa ve elde varsa, yapılan yazışmaların 2 adet fotokopisi.
   • Eğer adayın yayınları varsa yalnızca 2 adet listesi.
   •   Vukuatlı nüfus kaydı (e-devlet sayfasındanda alınabilir) ile Fransızcaya çevrilmiş nüfus cüzdanı örneği, (birer adet)
   • İki adet vesikalık fotoğraf,
   • Ailenin gelir durumunu gösterir belgeler. (Maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.)
    • *(İki adet olarak istenilen belgelerin biri asıl, diğeri fotokopi olabilir, ikinci adetleri aday tarafından başka bir telli dosyaya takılarak iki adet dosya olarak TEV’e iletecektir.

 

Belgeleri kapsayan müracaat dosyasını en geç 31 Mart 2017

tarihine kadar TEV’in İstanbul’daki Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve benzeri nedenlerle gecikmeler dikkate alınmaz.

 

 •  Adaylar müracaat etmek istedikleri Fransa’daki devlet üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul, Ankara ve Izmir’de Campus France ofisleri ile Campus France ofisleri ile Adana’da Alliance Francaise ile temas kurabilirler.

 

Campus France Ofisleri:

 • Ankara Adres: Izmir Caddesi no:19 KIZILAY / ANKARA (Ankara Galatasaraylılar derneği binası)

Tel: 0 312 408 82 42 e-mail: campusfrance.ankara@ifturquie.org  

 • Istanbul Adres: Fransa Konsolosluğu, Istiklal Caddesi No: 4 Taksim-Istanbul Tel:0212 393 81 11 /114-115 Fax: 0 212 334 87 41 e-mail:campusfrance.istanbul@ifturquie.org  
 • İzmir Adres: Türkiye Fransız Kültür Merkezi/İzmir, Cumhuriyet Bulvarı No:152  Alsancak–İzmir Telefon: 0232 465 15 96  e-mail:campusfrance.izmir@ifturquie.org

 

Adaylar; yabancı dil yeterlilik belgeleri, Fransızca veya İngilizce istenilen seviye B2’dir. (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre). Bu nedenle, öğrenci B2’ye es değer bir test sonucu sunmalıdır. Fransızca sınavları için İstanbul, Ankara ve İzmir Fransız Kültür Enstitülerinden http://ifturquie.org/ bilgi alınabilir.

 • Fransızca için: DELF (B2), DALF (CI), TEF ve TCF (TCF - geçerliliği 2 yıl. Her ay Fransız kültür merkezinde yapılıyor)
 • İngilizce için: TOEFL IBT 79–80, IELTS Akademik en az 6, NQF, PTE General, PTE Academic, Cambridge Exam, TOEIC (Bu sınav sonuçları TOEFL veya IELTS’e denk olmalıdır.)
 • Fransızca sınavları belli tarihlerde yapılmaktadır. DELF sınavları genelde Şubat, Haziran ve Kasım aylarındadır. En yakın sınav tarihi için Fransız Kültür Merkezleri ile temasa geçmenizi öneriyoruz.

 

Dikkat DELF DALF sınavları için kayıtlar asadaki gibidir:

-          Subat 2017 sınavı: 11.01.2017’den 05.02.2017’ye kadar

 

Adaylar sınav sonuçlarını en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadırlar. Sınav giderleri müracaatçılar tarafından karşılanacaktır. (Fransızca dil sınavında ödenecek ücretlerinizde indirim yapılması için TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek bursiyer adayı olduğunuzu bildirebilirsiniz).

 • Bursiyerler Fransa’ya gittikten sonra aylık burs ödemeleri Campus France Paris tarafından Fransa’daki banka hesabına transfer şeklinde yapılacaktır. Ayrıca Campus France Paris bursiyerlere; karşılama, konaklama yeri bulma, ikamet izni alma, Fransız yükseköğretim sistemi ve yaşam konusu hakkında bilgilendirme gibi hizmetler vermektedir. Bursiyerler, Fransa’ya ayın 15. gününden sonra varmaları durumunda sadece yarım burs alma hakkına sahip olacaklardır. Adaylar, Campus France bilgilerine  www.campusfrance.org  adresinden ulaşabilirler.
 • Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata alınacaklardır.
 • TEV ve Fransa Büyükelçiliği temsilcilerinin katılacağı mülakat adayların öğrenim göreceği dile göre Fransızca ve İngilizce yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendilerince karşılanacaktır.
 • Bursiyerlerin giderleri TEV ile Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanacaktır. Bursiyerler, TEV kısmı için TEV’e Taahhütname vermeyi, yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak bursiyer iş tecrübesi edinmek ya da staj yapak için TEV’den izin alarak 3 yıla kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürebilir ya da yurt dışında doktora yapabilir. Süresini tamamlayan bursiyer yurda dönmeyi ve en az iki yıl süreyle Türkiye’de herhangi bir kurumda çalışmayı taahhüt eder.
 • Bursiyerlerin giderleri TEV ile Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanacaktır. Bursiyerler, yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak bursiyer iş tecrübesi edinmek ya da staj yapak için TEV’den izin alarak 3 yıla kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürebilir ya da doktora yapabilir. Süresini tamamlayan bursiyer yurda dönmek ve öğreniminin iki katı süreyle Türkiye’de kalmak zorundadır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 •   Burslar özel ya da devlet üniversitelerinin okul ücretini kapsamamaktadır.
 • Fransa’da, yüksek lisans eğitimi çerçevesinde 3 aydan fazla staj gerçekleştiren her öğrenci aşağı yukarı 436 € civarında bir gelir elde edebiliyor. Bursiyer bu geliri kullanabilir, bursu kesilmez.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgeler düzgün doldurularak Vakfa, yazım sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru, kapaklı plastik dosyaya takılarak elden verilecek veya postalanacaktır.
 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla müracaatlar kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday sürekli kullanacağı e-posta adresini doğru vermesi ve kullanması gerekir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

ü  Fransa ve Fransa’da eğitim, üniversiteler, giderler ve nelere dikkat edilmesi gereken konular için http://www.turquie.campusfrance.org/tr/rubrique/campus ziyaret ediniz. 

Campus France’s catalogue of postsecondary programs taught in English includes nearly 1200 programs designed for English-speaking students.

 

PROGRAMS IN ENGLISH

France's success in attracting students from around the world reflects not only the excellence of higher education in France, but also the quality of daily life, the variety and richness of French culture, and the easy access to the rest of Europe students enjoy while earning their degree.

France is the first non-English speaking country for recruiting foreign students, and provides a wide offer of trainings taught in English. It is thus no longer needed to be fluent in French to study in France. Studies to obtain a degree are completed by French classes, an additional asset in an international career, since it paves the way to 75 French-speaking countries.

Please click on the following link to see all the programs taught in English by subject area:

http://www.campusfrance.org/en/page/programs-taught-english

 

Specific additional short programs exist  in Cultural and linguistic stays, please click here: http://www.campusfrance.org/en/page/short-courses-cultural-and-linguistic-stays

For programs in Art, click here http://www.campusfrance.org/en/page/art-trainings

 

Fransa-Büyükelçiliği-Müracaat Formu

TEV Yurtdışı Başvuru Formu