TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Teknik, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim bursu vermektedir.

 

2019-2020 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 2-30 Eylül

2019-2020 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti: 300 TL

 

 BAŞVURU KOŞULLARI 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, 
 • Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler, 
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz. 

BAŞVURU

 • Burs başvuru tarihi: 2-30 Eylül'dür.
 • TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr internet adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

EKLENECEK BELGELER

TEV’in internet sayfasından doldurulacak "TEV Burs Başvuru Formu"na eklenecek belgeler: 

 • Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren belge,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,
 • Tüm öğrenciler: 
 • Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 •     Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu, 
 •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
 •     Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet)       (4A, 4B, 4C)
 •     Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda anne-babanın ismi görülecek şekilde e-devletten belge)
 •     Aileye ait araç varsa araç tescil belgesi (e-devlet) 
 • Aile kirada oturuyorsa kira kontratı örneği.
Anne ve baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR 

 • TEV Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, 
 • TEV Burs Başvuru Formu'nun Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki imzaların eksik olması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, diğer burs/burslar derhal iptal ettirilmelidir.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

BURSİYER SEÇİMİ

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini, komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.  

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılamayabilmektedir. Bursun yatırılacağı banka hesapları TEV tarafından açılacak ve burs kazanan öğrencilere bildirim yapılacaktır.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.