Üstün Başarı Bursları


 

Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 50-55 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir. 

 

2019-2020 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 2-22 Eylül

2019-2020 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 1.400 TL

 

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

BAŞVURU ŞARTLARI : 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: 2018 YKS'de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme yerleştiği puan türünde ilk 5000’e girmiş olmak ve yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim görmeye hak kazanmak,
 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden; hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür; bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını başarı ile geçmeleri, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamasının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması gerekmektedir.
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, kendinde lider özellikler taşıdığına inanmak

ADAY OLAMAYACAKLAR: 

 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenimi sırasında yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz. 

BAŞVURU VE SÜREÇ İŞLEYİŞİ:

 • Üstün Başarı Bursu değerlendirme aşamalarını geçerek mülakata girmeye hak kazanan adaylar, başvuru formunu ve ekinde istenilen belgeleri içeren dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakat öncesinde TEV'e dosya gönderilmeyecektir, gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
 • Ön değerlendirmede adaylık şartlarını sağlayan öğrencilere e-posta ve sms ile bilgilendirme yapılacak ve anket gönderilecektir. 
 • Bu anketi geçerli bir şekilde tamamlayan öğrenciler sistem tarafından puanlandırılacaktır.
 • Anket sonrası eleme yapılacak olup elemeyi geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edilecektir. 
 • Kompozisyon aşamasına katılmayan adayın adaylığı düşecektir.
 • Kompozisyonlar uzmanlar tarafından okunup değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır.
 • Kompozisyon sınavından alınan puanlara göre öğrenciler sıralanacak ve eleme yapılacaktır.
 • Elemeyi geçen adaylar İstanbul ve Ankara'da mülakata davet edilecektir. 
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda "Eklenecek Belgeler" bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV'e gönderecektir. (Belirtilen tarihten sonra TEV'e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.)
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir. 

EKLENECEK BELGELER :

TEV'in internet adresinden doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak "TEV Burs Başvuru Formu"na eklenecek belgeler:

 • Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesinin örneği (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını (e-devlet veya ÖSYM'den)
 • Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM'den) 
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
 • Adayın okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğünüz başarısını/başarılarını, sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarınızı ve özel yeteneklerinizi anlatacağınız en fazla 1 sayfalık yazı.
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
 • İkinci sınıfa geçenler: Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devletten alınabilir.) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)
 • "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösterir belgeler: 
 •     Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlleten alabilir.)
 •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
 •     Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirleri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.)
 •     Anne, baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 •     Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği. 
Anne-baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir. 
Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:
 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Başvuru Formu'na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne kendilerine bildirilen süre sonuna kadar göndereceklerdir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir. 

Adres:

TÜRK EĞİTİM VAKFI
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6-7-8
34394/Şişli/İSTANBUL 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
 • TEV Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resmi belgelerdeki puanlar forma belgelerde yazdığı şekilde, küsuratı ile yazılmalıdır. (Yanlış bilgi verilmesi halinde adaylık düşer.)
 • Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TUBİTAK ödüllü öğrenciler LYS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır. (Yanlış bilgi verilmesi halinde adaylık düşer.)
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır. 
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00 - 17:30 saatleri arasında arayabilirsiniz. 

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. 

BURSUN DEVAM ETME KOŞULU :

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıflarını ise başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSLARI :

TEV her yıl sanat alanında da 1 veya 2 yeni öğrenciye Üstün Başarı Sanat Bursu vermektedir.

Burs Verilen Alanlar: 

Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinde öğrenim görenler başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

Üstün Başarı Sanat Bursu için adayların üniversiteleri tarafından tutanakla bildirilmeleri gerekmektedir. Adayların 2-22 Eylül tarihleri arasında www.tev.org.tr internet sayfasından ilgili formu doldurması, formunun çıktısını imzalayıp istenilen belgeleri ekleyerek tüm belgelerini üniversitesinin burslarla ilgili bölümüne veya öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitesi tarafından aday gösterilen öğrencilerin dosyaları, TEV Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylar İstanbul veya uygun görülen bir ilde ilgili alanlardaki öğretim üyelerinden oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.  Detaylı bilgiler burs başvuru döneminde Üstün Başarı Sanat Bursu Formunda yer alacaktır.