Yüksek Lisans-Doktora Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.  

Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.    

 

2019-2020 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

2018-2019 Öğretim Yılı Y.Lisans Aylık Burs Ücreti: 1.000 TL

2018-2019 Öğretim Yılı Doktora Aylık Burs Ücreti: 1.200 TL

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

ADAY OLAMAYACAKLAR 

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri
 • Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (y.lisans için: 2 yıl, doktora için 4 yıl)
 • Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 • Öğrenim süresi uzayanlar,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
 • Tezsiz öğrenim görenler,
 • Yabancı dil zorunlu olmayan alanlarda öğrenim görenler.

 

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.
 • Ön elemeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile mülakata girmeye hak kazandığı ve dosyasını TEV'e ulaştırması gerektiği bildirilecektir.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda "Eklenecek Belgeler" bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV'e gönderecektir. Bu tarihten sonra TEV'e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir. 
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir. 

EKLENECEK BELGELER

TEV internet sayfasından doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak "TEV Burs Başvuru Formu"na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestir, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c)Tüm adaylar:
  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
  • Özgeçmişlerini,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
  • Ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
  • "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır.)
  •     Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
  •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosunun da eklenmesi gerekmektedir.)
  •     Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirleri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.), (4A, 4B, 4C)
  •     Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
  •     Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan belge alınmalıdır.)
 • Anne baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:

 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakat öncesi TEV'e dosya gönderilmeyecektir, gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Başvuru Formu'na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacak veya her bir kağıt ayrı şeffaf folyoya konulacaktır.) posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne kendilerine bildirilen süre sonuna kadar TEV'e göndereceklerdir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.  

Adres: 

Türk Eğitim Vakfı
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6-7-8
34394/Şişli/İSTANBUL

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkındaki Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" alınmasının sakıncası yoktur. 
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtları olan e-posta adresine gönderilen e-posta'ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir. 
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. 
 • Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Online burs başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 • Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında arayabilirsiniz.  

 

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. 

 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.