Yüksek Lisans-Doktora Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.  

Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.    

 

2019-2020 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 2-22 Eylül

2019-2020 Öğretim Yılı Y.Lisans Aylık Burs Ücreti: 1.100 TL

2019-2020 Öğretim Yılı Doktora Aylık Burs Ücreti: 1.400 TL

 

2019-2020 Öğretim Yılında Burs Verilecek Anabilim Dalları:

 • Eğitim
 • Hukuk
 • Sağlık Bilimleri
 • Temel Bilimler                  

(2019-2020 öğretim yılında başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarına müracaat edilecektir.) 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans öğrencilerine TEV Yüksek Lisans Bursu vermektedir.


 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olmak,
 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan adaylar başvuru yapabilir,
 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

ADAY OLAMAYACAKLAR 

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri
 • Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (y.lisans için: 2 yıl, doktora için 4 yıl)
 • Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 • Öğrenim süresi uzayanlar,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
 • Tezsiz öğrenim görenler,
 • Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları ,YDS ,YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir )
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

 

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV'e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını TEV'e gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.
 • Ön elemeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile mülakata girmeye hak kazandığı ve dosyasını TEV'e ulaştırması gerektiği bildirilecektir.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda "Eklenecek Belgeler" bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV'e iletmelidir. Bu tarihten sonra TEV'e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir. 
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir. 

EKLENECEK BELGELER

TEV internet sayfasından doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak "TEV Burs Başvuru Formu"na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestir, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c)Tüm adaylar:
  • Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları ,YDS ,YÖKDİL vb. )
  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
  • Özgeçmişlerini, 
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalı ancak aday evli ise kendi adına olabilir. (e-devletten alınabilir)  
  • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.) 
  • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi, 
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve başvuru formunda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.)
  • "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:   

**Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır.

  (e-devletten alınan tüm belgeler,barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

 

  • Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
  • Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),

Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontrat örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına ,eğer evliyseniz eşiniz ve size ait olacak.) (e-devletten alınacaktır.)

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:

 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV’e gönderecektir. Mülakat öncesi TEV’e dosya gönderilmeyecektir, gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru Formu’na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre mavi renkli telli dosyaya delerek takılacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.) Dosyasını posta /kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne size bildirilen süre sonuna kadar göndermeniz gerekmektedir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Adres: 

Türk Eğitim Vakfı
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8
34394/Şişli/İSTANBUL

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, Taahhüt, Vicdani Yükümlülük, Genel Aydınlatma Metni ve Beyan Metnindeki onay ve imzaların eksik olması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" alınmasının sakıncası yoktur. 
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtları olan e-posta adresine gönderilen e-posta'ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir. 
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. 
 • Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Başvuru formları, sorunlara sebep olduğu için kesinlikle cep telefonundan doldurulmaya çalışılmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

BURSUN ÖDENMESİ

 • Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her TEV bursiyeri mezun olduktan sonra,imkanı olduğu taktirde en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu yerlerde TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, burs alırken TEV tarafından yürütülen projelerde gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.