-
-
-

Gönüllülük Alanları


Gönüllü adaylarımız; kendi bilgi, beceri, tecrübe ve uzmanlıkları doğrultusunda Vakfımıza destek olabilecekleri gibi, aşağıda yer alan ana çalışma alanları için de gönüllü olabilirler.

Kaynak Geliştirme Gönüllüsü: Vakfın kaynaklarını geliştirmek üzere bağış yapabilecek, birey ve/veya kurumlar ile bağlantı kurulmasına yardımcı olur ve bu bağlantılar sonucu ayni ya da nakdi bağışların temin edilmesini sağlar.

Bağışçı ve Vasiyetçi Gönüllüsü: Vakfın Genel Merkezi ve Şubelerinde yer alan mevcut bağışçılara manevi destek kapsamında yetkililerle birlikte dönemsel ziyaretler yapar ve bağışçılardan gelecek istekleri sorumlulara iletir.

Bursiyer Seçme Gönüllüsü: Vakfın Türkiye genelinde öğretim kurumlarına ayırmış olduğu kontenjanlara göre, Vakfın Şubelerinin olduğu illerde Vakıf yetkilisi ile birlikte, diğer illerde ise Vakfı temsilen öğretim kurumlarında yapılacak bursiyer seçimlerinin Vakfın kriterlerine uygun yapılması konusunda ve duyuruların zamanında ve uygun biçimde yapılıp yapılmadığı konusunda destek verir.

Ofis Gönüllüsü: Vakfın Genel Merkezi ya da Şubelerinde kişisel ve mesleki becerileri doğrultusunda ofis ortamında ihtiyaç duyulan faaliyetlere destek olur. (Örn.telefon ile çelenk siparişi alınması, iletişim faaliyetleri, bursiyer seçimleri ve takibi ile ilgili operasyon desteği sağlanması gibi)

Proje ve İletişim Gönüllüsü: Vakfın Genel Merkezi ve Şubelerinde diğer gönüllülük çeşitleri dışında kalan proje bazlı etkinlik ve organizasyonlara destek vermek. ( Konser davetiyesi dağıtmak, bağışçı yemek organizasyonları, stand tanıtımları, konferans tertip etmek vb.)

Eğitim Gönüllüsü: Vakıf çalışanlarına yönelik yapılacak kişisel gelişim veya teknik eğitimler alanlarında uzman ve sertifikalı olan gönüllüler, seçecekleri alanlarla ilgili eğitim desteği verebilir.