TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Davet Usulü ile Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük Binasına Deprem Konteyner Alım İhale Duyurusu 01 Eylül 2023

Davet Usulü ile Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük Binasına Deprem Konteyner Alım İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük binasının otoparkında konumlandırmak üzere Deprem Konteyner ve İç Malzeme ( Teknik Malzeme ) satın alım işi DAVET USULÜ ile ihale edilecektir.

İstekliler Teknik Şartnameyi aşağıda verilen mail adresinden temin edebilir.

İsteklilerin tekliflerini 10.09.2023 saat 17:00' ye kadar aşağıdaki mail adresine iletmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.