TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

Genel Bilgiler


TEV, yurt içinde Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken bu sayı günümüzde 270 bini geçmiştir. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 4 Eylül - 24 Eylül tarihleri arasında TEV web sitemizi takip etmesi, okuluna ayrılan kontenjan varsa başvuru formu doldurması, ilgili duyuruda belirtilen prosedüre göre başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Her yıl bursiyerlerin başarı durumları kontrol edilmekte, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilmektedir. Başarısız olanların, başka bir kurumdan burs aldığı veya TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin ise bursu kesilir.

 

Aylık Burs Ödemeleri

Mesleki Ortaöğretim

Üniversite

Yüksek Lisans

Doktora

Üstün Başarı

2023-2024 Öğretim Yılı (Ekim-haziran ayları arasında 9 ay ödenir.)

1.100 TL

2.500 TL

3.750 TL

5.000 TL

5.000 TL

 

TEV Özel Bursları

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra her yıl engelli ve koruma altında olan ve yükseköğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, daha önceki yıllarda yaşanan doğal afetlerde olduğu gibi 1999 Marmara depremi nedeniyle 4.041, 2002 Afyon depremi nedeniyle 1.000, 2003 Bingöl depremi nedeniyle 100, 2011 Van depremi nedeniyle 400 depremzede öğrenciye burs vermiştir.

2014 yılında Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle yetim kalan, 2020 yılında meydana gelen Elazığ ve İzmir depremlerinde ebeveynini veya evini kaybeden, 2021 yılında meydana gelen sel ve yangın felakatlerinden etkilenen öğrencilere halen burs verilmektedir.

2020 Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ebeveynini kaybeden veya gelir kaybına uğrayan öğrencilere de bağışçılarımızın desteğiyle burs verilmektedir. 

 

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde TEV'e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Sosyal Faaliyetler

TEV bursiyerlerine maddi destek sağlamanın yanı sıra onların sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için de çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu amaçla;

  • Ücretsiz İngilizce kursu sağlamakta,

  • Staj yerleri temin etmeye çalışmakta,

  • TEV Mentorink'ten (online mentorluk desteği) yararlanmalarını sağlamakta,

  • Bursiyerleri bir araya getirecek geziler düzenlemekte,

  • Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkânı sağlamaya çalışmaktadır.

Üstün Başarı Bursları

Türk Eğitim Vakfı 40. kuruluş yılından itibaren, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olan TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursunun yanı sıra, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. Üstün Başarı Bursun'a, ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Sınavında; SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre ilk 5.000’e giren öğrenciler ile ikinci sınıfa geçen, gerekli şartları sağlayan ve liderlik vasfı taşıdığına inanan öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.

TEV Üstün Başarı Bursun'dan yararlanmak isteyen adayların, şartları sağlamaları halinde, 28 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında TEV'in web adresini takip etmesi, Başvuru Formu'nu doldurmaları ve açıklanan prosedüre göre başvuru yapmaları gerekmektedir.  

TEV Üstün Başarı Bursu için başvuru yapan öğrenciler öncelikle ön elemeye tabi tutulmakta, ön elemeyi geçen adaylara genel yetenek ve yetkinlik testleri uygulanmakta, test aşamalarını geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edilmektedirler. Kompozisyon sınavını geçen adaylar ise, çeşitli üniversitelerden ve bölümlerden davet edilen öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon tarafından mülakatla değerlendirilmektedirler. Sanat alanındaki adaylar ise yine konunun uzmanı heyet önünde mülakatla/dinleti sınavıyla değerlendirilerek seçilmektedirler.