TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

Genel Bilgiler


TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı günümüzde 269.000'e ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-30 Eylül tarihleri arasında TEV web sitemizi takip etmesi; okuluna kontenjan varsa başvuru formu doldurması, ilgili duyuruda belirtilen prosedüre göre başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Aylık Burs Ödemeleri

Mesleki Orta Öğretim

Üniversite

Yüksek Lisans

Doktora

2021-2022 Öğretim Yılı (Ekim-haziran ayları arasında 9 ay ödenir.)

350 TL

800 TL

1.200 TL

1.600 TL

TEV Özel Burslar

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra her yıl engelli ve koruma altında olan ve yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, daha önceki yıllarda yaşanılan doğal afetlerde olduğu gibi 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000, 2003 Bingöl depremi nedeniyle 100, 2011 Van depremi nedeniyle 400 depremzede öğrenciye burs vermiştir.

2014 yılında yaşanan Soma Maden Faciası nedeniyle yetim kalan 90, 2020 yılında meydana gelen Elazığ ve İzmir depremlerinde ebeveynini veya evini kaybetmiş 77 öğrenciye, 2021 yılında meydana gelen sel ve yangın felakatleri nedeniyle de 7 öğrenciye halen burs verilmektedir.

2020 Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ebeveynini kaybetmiş veya gelir kaybına uğramış 176 öğrenciye  de bağışçılarımızın desteğiyle burs verilmektedir. 

Her yıl bursiyerlerin başarı durumları kontrol edilmekte, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

 

TEV burs vermenin yanı sıra başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğrenimini Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliği’nde belirtilen başarı seviyelerinde tamamlayan bursiyerlerine "Başarı Ödülleri" vermektedir.

 

Burslar Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl ekim ayında yapılmaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Sosyal Faaliyetler

TEV bursiyerlerine maddi destek sağlamanın yanı sıra sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmakta ve çeşitli projeleri hayata geçirmektedir. 

Bursiyerlere bu amaçla;

  • Ücretsiz İngilizce kursu sağlamakta,

  • Staj yerleri temin etmeye çalışmakta,

  • TEV Akademi'den (uzaktan eğitim ) yararlanmaları sağlanmakta,

  • TEV Mentorink'ten (online mentorluk desteği) yararlanmaları sağlanmakta,

  • Bursiyerleri bir araya getirecek geziler düzenlemekte,

  • Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkanı sağlamaya çalışmakta

Üstün Başarı Bursları

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 40. kuruluş yılından itibaren; başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olan TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursunun yanı sıra, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. Üstün Başarı Bursuna, ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Sınavında; SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre ilk 5000’e giren öğrenciler ile ikinci sınıfa geçen, gerekli şartları sağlayan ve liderlik vasfı taşıdığına inanan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursundan yararlanmak isteyen adayların, şartları sağlamaları halinde; 1-30 Eylül tarihleri arasında TEV'in web adresini takip etmesi; Başvuru Formu'nu doldurması ve açıklanan prosedüre göre başvurusunu yapması gerekmektedir.  

TEV Üstün Başarı Bursu için başvuru yapan öğrenciler öncelikle ön elemeye tabi tutulmakta, ön elemeyi geçen adaylara genel yetenek ve yetkinlik testleri uygulanmakta; test aşamalarını geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edilmektedirler. Kompozisyon sınavını geçen adaylar ise, çeşitli üniversitelerden ve bölümlerden davet edilen öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon tarafından mülakatla değerlendirilmektedirler. Sanat alanındaki adaylar ise yine konunun uzmanı heyet önünde mülakatla/dinleti sınavı ile değerlendirilerek seçilmektedirler.