TEV - Türk Eğitim Vakfı Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu

Türk Eğitim Vakfı Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu

 

 

55 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı olarak, sayıları her geçen gün artan bağışçılarımızla birlikte ülkemizin aydınlık yarınları için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz.

Bu doğrultuda, kurumsal, şeffaf, uluslararası standartlara uygun bir kurumsal yönetim süreci takip ediyor, kurumsal yönetim süreçlerimizin ve operasyonlarımızın bağımsız kuruluşlar tarafından derecelendirilmesini sağlayarak, şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Bağımsız ve tarafsız Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen 'Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme’ araştırmasında notumuzun 10 üzerinden 8,79 olarak ölçümlendiğini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Derecelendirme süreci, “Pay Sahipleri” “Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri”, “Yönetim Kurulu” olmak üzere 4 ana başlıkta yapılmış olup, bu alanlardaki kurumsal yönetim performansımız ölçülmüştür.

Daha eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir eğitimin herkesin hakkı olduğu inancıyla tüm destekçilerimize teşekkürler.

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporumuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.tev.org.tr/uploads/kurumsal/rapor/2375911f-02e4-4e57-996e-e643ca4be08e_TR.pdf