TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Bina Yıkım İhalesi 02 Aralık 2021

Türk Eğitim Vakfı Bina Yıkım İhalesi

İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, TEŞVİKİYE MAHALLESİ, HÜSREV GEREDE CADDESİ, 818 ADA, 11 NO’LU PARSEL, NO:74  KAPI SAYILI YERDE BULUNAN BİNANIN YIKIM SÖKÜM, MOLOZ ATIMI İŞLERİNİN YAPILMASI

İşin konusu; “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, Hüsrev Gerede Caddesi, 818 Ada, 11 No’lu Parsel, No:74  kapı sayılı yerde bulunan, 8 katlı (Bodrum + Zemin+ 5 Normal + Çekme kat), ~1216 m2, bitişik nizam Kargir Apartman niteliğinde riskli binanın çevre emniyeti açısından gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak söküm ve yıkım işlerinin yapılması ve molozunun atılması işi”dir.

İhaleye katılacak firmaların benzer şekilde şehir içi bitişik nizam bodrumlu kargir bina yıkım işleri yapmış olması gerekmektedir.

Yıkım ve söküm işleri kapsamında gerekli tüm güvenlik önlemleri Yüklenici tarafından alınacak, gerekli olması durumunda koruyucu iskele, bitişik binalar arası destek profilleri, askıya alma ve perde gibi önlemler yüklenici tarafından yapılacak olup, söküm kontrollü olarak yapılacak ve yıkım sonrası inşaat molozları yine kontrollü olarak çıkarılarak belediyeye ait katı atık döküm sahasına nakledilecektir.

 

Yıkım işleri sırasında ortaya çıkan hurdaların bedeli yükleniciye aittir.

İhaleye katılacak firma min. 1.000.000.-TL tutarında benzer iş bitirmesine sahip olacaktır.

İhaleye katılım için firmaların 100.000 TL tutarında geçici teminat mektubu sunması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini 31 Ocak 2022 tarihi saat 15.00’ten önce kapalı zarf şeklinde merkez ofisimize ulaştırmaları gerekmektedir.

İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERi

İstekli firmaların 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar firma iletişim bilgileri ile aşağıdaki belgeleri TEV Merkez adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

  1. Referanslar
  2. İş bitirme belgeleri; En az 1.000.000 TL’lik benzer iş.
  3. Vergi dairesi ve SGK borcu yoktur yazısı.
  4. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  5. İmza sirküleri
  6. Vergi levhası fotokopisi
  7. Personel listesi ve organizasyon şeması
  8. Firma tanıtım kitapçığı

Yukarda belirtilen koşulları sağlayan isteklilere, ihale dosyası ayrıca iletilecektir.

 

İLETİŞİM, İRTİBAT

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

E-mail: insaat@tev.org.tr

 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.