TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı 2021 yılı için Bakım Onarım ve Yenileme Genel İşleri İhale Duyurusu 29 Eylül 2020

Türk Eğitim Vakfı 2021 yılı için Bakım Onarım ve Yenileme Genel İşleri İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfına ait Yurtiçinde bulunan konut ve ticari mülklerin çeşitli zamanlarda ihtiyaç durumuna göre tamir, bakım, onarım ve dekorasyon işlerinin 2021 yılı ve yılsonunda anlaşılması halinde daha fazla yıl için sözleşme yapılması kaydı ile sabit birim fiyat esasına göre kapalı zarf teklif ve bilahare pazarlık usulüne göre ihale edilecektir.

İstekliler, 30.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar yeterlilik evraklarını tarafımıza iletmelidir. Yeterliliği kabul gören firmalara şartname, TEV Genel Müdürlük adresinden imza karşılığında verilecektir.

Yeterlilik İçin Firma Kriterleri: İstekli firmanın en az 5 yıl, ana konusu inşaat ve tadilat işleri olan fit-out işlerinde tecrübeli, minimum 5.000.000 TL iş bitirme belgesine sahip olması gerekmektedir. İstekliler ihaleye katılabilmek için firma tanıtım evrakları ile katılım şartlarına uyan kriterler doğrultusunda gönderdikleri verilerin, kontrol edilmesi sonrası ihale katılım yeterlilik onayı verilecektir.

İstekliler, ihale ile ilgili diğer bilgileri ihale evrakından öğrenebilecektir.

TEV Genel Merkez:
Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6
34349 Gayrettepe-İstanbul / TÜRKİYE

TEV İnşaat Bölümü
Koray Uçar : kucar@tev.org.tr, +90 212 318 68 61
Hakan Okur: hokur@tev.org.tr +90 212 318 68 63

Not: Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.