TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Ramazan Erzak Çeki Hizmet Alım İhalesi 07 Mart 2023

Türk Eğitim Vakfı Ramazan Erzak Çeki Hizmet Alım İhalesi

TÜRK EĞİTİM VAKFI RAMAZAN ERZAK ÇEKİ HİZMET ALIMI

 

Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlük ve İştirakleri’ne bağlı çalışanlara dağıtılmak üzere minimum 240, maksimum 245 adet olacak şekilde “Ramazan Erzak Çeki“ alımı işi, Kapalı Zarf Usulü ile ihale edilecektir. 

 

İsteklilerin tekliflerini 16.03.2023 Perşembe günü 12:00'e  kadar aşağıdaki adrese imzalı-kaşeli olarak, imza sirküleri ile beraber kapalı bir zarfta göndermeleri rica olunur.

 

Tel: 0212 318 69 26

E- mail: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 7 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir