TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı İstanbul İli Proje Hizmet İhalesi 27 Nisan 2022

Türk Eğitim Vakfı İstanbul İli Proje Hizmet İhalesi

TÜRK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL İLİ PROJE HİZMET İHALESİ

Mülkiyeti Vakfımıza ait olan,İstanbul İli, Şişli İlçesi, Gülbahar Mahallesi, 307 Pafta 1961 Ada 12 Parselde kain 853 m² yüzölçümlü arsa için proje (mimari, elektrik, mekanik,statik, iksa) hizmeti ihalesi işi,  anahtar teslimi götürü bedel esasına göre davet usulü ile ihale edilecektir  

İsteklilerin, tekliflerinin içinde  %3 geçici teminat mektubu ile dosyalarını iletmeleri gerekmektedir.

20.05.2022 tarihi saat 17:00’ e kadar tekliflerini TEV Genel Merkez 8. Kat İnsan Kaynakları birimine kapalı zarf ile iletmeleri istenmektedir.

 

İletişim İrtibat:

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı  Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

Merkez iletişim :   (0212) 318 68 63            insaat@tev.org.tr

 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.