TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Bina Yönetim Hizmetleri Alım İhalesi 12 Eylül 2022

Bina Yönetim Hizmetleri Alım İhalesi

İHALE KONUSU: Mülkiyeti Türk Eğitim Vakfına ait, aşağıda il, ilçe bilgileri belirtilen üç adet iş merkezi, dört adet iş hanı, beş adet apartman, üç adet öğrenci yurdu ve 1 adet okulun “Bina Yönetim Hizmetleri Alım İhalesi” yapılacaktır. 

İhaleye konu taşınmazlar aşağıdadır.

  • İstanbul İli, Beşiktaş İlçesinde 1 adet İş Merkezi ve 1 Adet Apartman.
  • İstanbul İli, Şişli İlçesinde 1 Adet İş Merkezi ve 1 Adet Apartman.
  • İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde 1 adet İş Hanı ve 1 Adet Apartman.
  • İstanbul İli, Fatih İlçesinde 2 adet İş Hanı.
  • İzmir İli, Konak İlçesinde 1 adet İş Merkezi, 1 adet İş Hanı ve 1 adet Apartman. 
  • İzmir İli, Balçova İlçesinde 1 adet öğrenci Yurdu.
  • Ankara İli, Çankaya İlçesinde 1 adet Apartman.
  • Ankara İli, Çankaya İlçesinde 1 adet öğrenci Yurdu.
  • Trabzon İli, Ortahisar İlçesinde 1 adet öğrenci Yurdu.
  • Kocaeli ili, Gebze İlçesinde 1 adet Okul Kampüsü

BİLGİ VE ŞARTNAME TALEPLERİ: İhaleye konu taşınmazlarla ilgili evraklar ve ihale konusu iş ile ilgili gerekli bilgiler ve ihale şartnamesi TEV Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin katılım talepleri ile birlikte 500 + üzeri çalışan yönettiğini gösterir belgeleri, hizmet konusu işin tamamının 3 yıldan uzun süredir ana iş kolları arasında olduğunu gösterir şirket belgelerini, şirketlerini tanıtıcı doküman ile hizmet verdikleri firmaları içerir referans bilgilerini emlak@tev.org.tr - odanisman@tev.org.tr mail adresine iletmeleri halinde, 19.09.2022 tarihi itibariyle, 10.10.2022 tarihi 17:30’ye kadar şartname ve ihale dosyası talep sahipleri ile paylaşılacaktır.

Soru ve bilgi talepleriniz için emlak@tev.org.trodanisman@tev.org.tr adreslerine mail atabilir, 0.212.318 68 92/ 0.212.318 68 98- 0531 684 94 53 no.lu telefonlardan Ozan Danışman ile görüşebilirsiniz. 

İHALE KATILIM BİTİŞ TARİHİ: İlgililerin 13.10.2022 tarihi saat 17:30’a kadar tekliflerini

Üzerinde ihale konusu yazan Kapalı Zarf ile Büyükdere Caddesi Tev Kocabaş İş Merkezi No:111 Kat:6 Şişli / İstanbul adresindeki Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü Emlak servisine iletmeleri rica olunur. 

13.10.2022 tarihi 17:30’a kadar verilmesi gereken ihale tekliflerinde ihale isteklisinin, teklif ettiği fiyatı içeren teklif mektubunu ve bildirilecek evrakları (tabloları) hazırlayıp imzalaması, bildirilecek tablo formatını doldurup USB bellek ile bunu bir zarfa koyup üzerine “TEKLİF” kelimesini yazarak zarfı kapatması, ikinci bir zarfa 100.000.-TL ( Yüz bin Türk Lirası) geçici teminat mektubunu koyarak zarfın üzerine “Teminat Mektubudur” ibaresini yazması; bu zarfları, imzaladığı diğer gerekli belgelerle birlikte üçüncü bir zarfa koyması esastır. Kapatılan bu son zarfın üzerine sadece firma ismi ve ait olduğu iş yazılarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE ADRESİ: Büyükdere Caddesi TEV Kocabaş İş Merkezi No:111 Kat:6 Şişli / İstanbul

İLETİŞİM: ÖZLEM YILDIZ TUZDENGİ, OZAN DANIŞMAN

(oytuzdengi@tev.org.tr -0212 318 68 96)

(odanisman@tev.org.tr)(emlak@tev.org.tr) (0212 318 68 92 - 0531 684 94 53)

 

•TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

•Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.