TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı ERP Sistemi için Ek Geliştirmeler ve Destek İhalesi 24 Kasım 2022

Türk Eğitim Vakfı ERP Sistemi için Ek Geliştirmeler ve Destek İhalesi

Türk Eğitim Vakfı’nda kullanılan ve Dynamics AX platformu üzerinde geliştirilen ERP sistemine ek olarak yeni istekler oluşturulmaktadır. Oluşturulan yeni isteklerin analizlerinin yapılması, tasarım ve geliştirme dokümanlarının hazırlanması, geliştirilmesi, testlerinin yapılması ve canlı sisteme entegrasyonu işlemleriyle tüm ERP sisteminin desteğinin verilmesi için kapalı zarf usulü ile ihale düzenlenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 13.12.2022 Salı günü saat 14:00’e kadar Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçerek (bilgiislem@tev.org.tr) teknik ve idari şartnameyi elde edebilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.